Novim svjedočenjem dvojice bivših pripadnika TO Kakanj, Kemala Škulja i Murisa Sikirića, danas je pred Sudom BiH nastavljen proces u slučaju “Čemerno”. Na pitanja tužioca Vladimira Simovića, Škulj je ukratko opisao kako je kao dobrovoljac pristupio Teritorijalnoj odbrani Kakanj, te da je početkom juna sa svojom četom upućen u Brezu, gdje su u osnovnoj školi proveli par dana a onda upućeni u kamp na Vlahinje. Već po dolasku bili su izloženi granatiranju haubica sa Čemerna, kao i područja Breze i Visokog sa obližnjim naseljima. Sa Vlahinja je jedan vod upućen na Čemerno kako bi neutralisali položaj haubica, dok je njegov vod upućen na ratište u Misoču kod Ilijaša.

-Ja sam bio u Misoči koja je jako daleko od Čemerna i nikako ne mogu znati šta se gore dešavalo – izjavio je Škulj.

Škulj je rekao da je prilikom davanja izjave Tužilaštvu u oktobru 2017. godine tužilac uticao na njega tako što mu je sugerisao imena koja su navedena u izjavi, a kojih se on tada, kao ni tokom svjedočenja nije sjećao.

Slično je govorio i drugi svjedok, Muris Sikirić, koji je pritom ustvrdio da ga je tokom uzimanja izjave prisutni inspektor SIPE (Karišik) plašio riječima kako će u zatvor i da će mu djeca ostati siročad. Tvrdio je i da su mu nudili imunitet i status zaštićenog svjedoka, što je on odbio. Tužilac Simović je svjedoka pitao jesu li mu prije uzimanja izjave pročitana prava, što je on i potvrdio, ali i dodao da je pritom također čuo pritiske i prijetnje od strane inspektora.

Što se samog događaja na Čemernu tiče, svjedok Sikirić je rekao da se malo čega sjeća, jer je tada imao samo 21 godinu i bio je užasno uplašen.

-Sjećam se jedne velike štale u kojoj su bile smještene haubičke granate i odakle su pucali na nas, kao i iz pravca položaja haubica, da smo im mi uzvratili i tako se probili do haubica, od kojih smo dvije gurnuli niz padinu sa ostale dvije skinuli nišanske sprave – rekao je svjedok.

Na pitanje tužioca da li je vidio ikakva ubistva ili zarobljavanja, odgovorio je odrečno, rekavši da se sjeća jedino pogibije Rahmana Kovača i da su sa njim bili Benjamin, Salih i Haris Sikira. Prisjetio se i činjenice da im je prije akcije komandant Džemal Hadžić izričito naredio da samo unište haubice i vrate se nazad.

Tužilac je ovo svjedočenje okarakterisao kao lažno, na šta je reagovao advokat Ifet Feraget rekavši da tužilac ne može znati je li svjedočenje lažno jer presuda još nije donesena i ne zna se ishod suđenja.

Naredno ročište je Predsjednig Sudskog Vijeća Halil Lagumdžija zakazao za dvije sedmice, kada će se pojaviti nova dva svjedoka Tužilaštva.

Pisao: Semir Spahić

Share.

Comments are closed.