28. (dvadesetosma sjednica) Općinskog vijeća Ilijaš će biti održana 26.februara (utorak ) sa početkom u 10, 00 sati sa sljedećim dnevnim redom;

1. Vijećnička pitanja i inicijative

2.Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 27. sjednice

3.Izvještaj o radu općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2018. godinu

4. Operativni plan općinskog načelnika i službi

5. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Ilijaš za period 01.01.-31.12.2018. godine

6. Prijedlog Odluke o dodjeli o kreditnom zaduženju za izgradnju Gradskog stadiona Ilijaš sa pratećim sadržajima

7.. Prijedlog Odluke o dodjeli na upravljanje i korištenje sistema za video nadzor geadskog područja općine Ilijaš.

8.Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neuzgrađenog zemljišta

9.Prijedlog Odluke o poništenju Odluke Općinskog vijeća Ilijaš

10.Prijedlog Rješenja iz imovisko –pravne oblasti

11. Prijedlog Zaključka kojim se odobravaju novčana sredstva u iznosu od 30.000,00 Km na ime pomoći licima koja se nađu u stanju socijalne potrebe.

12. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira, saobraćaja na području općine Ilijaš za 2018. godinu.

Share.

Comments are closed.