Udruženje “AMEKO” Ilijaš realizovalo je akciju čišćenja i sanaciju divlje deponije na području MZ Luka. Akcija je upriličena na lokalitetu Donja Luka gdje se nalazila jedna od većih divljih deponija koja je uspješno očišćena i sanirana.

“Nakon sanacije ove divlje deponije, Općina Ilijaš planira da, u toku iduće sedmice postavi zaštitinu ogradu odnosno betonske gabinjone kako bi se zaustavilo nelegalno odlaganje smeća na ovom lokalitetu. Udruženje “AMEKO” Ilijaš zahvaljuje se Savjetu MZ Luka na čelu sa predsjednikom Elminom Brkićem kao i preduzeću Niskogradnja “Durmić” te Općini Ilijaš na saradnji i podršci u realizaciji ovog projekta.

Iz udruženja AMEKO apeluju na lokalno stanovništvo da ne bacaju i ne istresaju komunalni otpad a posebno kabasti otpad na javnu površinu van kontejnera i kanti”, javljaju iz Udruženja AMEKO Ilijaš.

Share.

Comments are closed.