Vlada Federacije BiH usvojila predložene naredbe i preporuke Kriznog štaba

Vlada Federacije BiH usvojila je danas na sjednici u Sarajevu informaciju o epidemiološkoj situaciji KOVID-19 u Federaciji BiH na dan 10.1.2022. godine, te naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje su donesene s rokom važenja od 14 dana računajući od 13.1.2022. godine, kao dana početka njihove primjene.

Među naredbama je i da je dopušteno okupljanje ne više od 30 ljudi u zatvorenom i ne više od 100 ljudi na otvorenom prostoru, a sva ova okupljanja moraju se odvijati u prostoru koji omogućuje obavezni fizički razmak od najmanje dva metra između osoba (osim članova istog domaćinstva), saopćeno je iz Ureda Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću.

Iznimno je dopušteno organiziranje i većih okupljanja u zatvorenom i na otvorenom, pod uslovom da veličina prostora omogućava provođenje higijensko-epidemioloških mjera, ali ne više od 60 osoba u zatvorenom, odnosno  200 osoba na otvorenom prostoru. Uslov je i da svi učesnici skupa imaju negativan antigenski test (ne stariji od 24 sata) ili pi-si ar test (ne stariji od 48 sati), potvrdu o prebolovanom KOVID-19 (ne stariju od četiri mjeseca), ili potvrdu o završenom vaksinisanju (ne stariju od šest mjeseci nakon dobijanja druge doze, odnosno devet mjeseci nakon dobijanja treće doze vakcine).

Vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovno obavještavanje Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Vladama kantona preporučeno je da, u skladu sa epidemiološkom situacijom na području kantona, procjeni rizika, kao i dokumenta “Javnozdravstveni kriteriji za prilagodbu javnozdravstvenih i društvenih mjera u kontekstu KOVID-19” uvedu Pravilo vakcinisan/a, prebolio/ljela, testiran/a (VPT) za područje kantona i o istom izvijeste Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva.

Krizni štab zadužen je da prati epidemiološku situaciju na području Federacije BiH, kao i uvođenje i provođenje Pravila vakcinisan/a, prebolio/ljela, testiran/a (VPT) za područje kantona te, ukoliko ocijeni potrebu predlaganja jedinstvenih mjera na području Federacije BiH u vezi Pravila VPT, o tome izvijesti Vladu Federacije BiH radi donošenja mjere.

Ovaj štab zadužen je da, prije isteka roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi Federacije BiH dostavi prijedlog novih.

Krizni štab će današnje zaključke, s prilozima, dostaviti kantonalnim ministarstvima zdravstva i njihovim kriznim štabovima, kantonalnim zdravstvenim ustanovama, kliničkim centrima u Federaciji BiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama, te Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama policije.

U skladu sa zaključkom od 8. januara prošle godine, Vlada će obavijestiti Parlament Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji i mjerama koje je danas donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

U danas prezentiranoj informaciji Kriznog štaba je, uz ostalo, navedeno da je u prvoj ovogodišnjoj sedmici zabilježen porast svih indikatora, najviše sedmodnevne incidence i broja novih potvrđenih slučajeva KOVID-19. Na nivou Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 328,8 slučajeva na 100.000 stanovnika, a u posljednjih sedam dana viša od prosječne zabilježena je u Zapadnohercegovačkom, Hercegovačko-neretvanskom, Posavskom i Kantonu Sarajevo.

Prema najnovijim podacima, dosad je u Federaciji BiH dato 1.089.145 vakcina protiv KOVID-19, od čega se na prvu dozu odnosi 539.670 (29,97 posto), na drugu 503.452 (27,96 posto), te na treću 46.022 (2,56 posto).

BHRT

Prethodni članakNajava tematske sjednice Općinskog vijeća Ilijaš
Naredni članakOrganizacija Pomozi.ba u toku prošle godine donirala 3,8 miliona KM