Željeznice FBiH su poduzele sve mjere u cilju osiguranja pružnog prelaza Alića han u Ilijašu. Planom poslovanja za 2017. godini,  koji je usvojila Skupština Društva, a na koji je Vlada dala saglasnost planirana je aktivnost na prelazu u Ilijašu,  čija je realizacija u toku, a nakon okončanja tenderske procedure.

Pružni prelaz Alića han do sada je bio  osiguran, ali je  bila je potrebna elektronska signalizacija, koja će omogućiti bezbjedniji kako drumski, tako i željeznički saobraćaj.

Nešto više o ovom projektu za Radio Ilijaš kazao je direktor Sektora elektro-tehničke djelatnosti Željeznica FBiH Mustafa Kubat.

-Rezultat svih tih aktivnosti je potpisivanje sporazuma o regulisanju međusobnih odnosa na poslovima osiguranja putnog prelaza Alića han, kojim je regulisano sufinansiranje između Željeznica FBiH 50 posto sredstava, Direkcija za ceste KS i Općine  Ilijaš sa po 25 posto. Tako su obezbijeđena sredstva za finansiranje projekta, što je bio preduslov za raspisivanje tendera i izbor izvođača radova. Nakon toga provedena je javna nabavke, izgradnja i nabavka instalacija uređaja za osiguranje prijelaza  u nivou sa zvučnom signalizacijom i polubranicima. Ukupna vrijednost projekta sa PDV-om je oko 360 hiljada KM, a ugovor je zaključen sa kompanijom „STEP“.  Rok za izvođenje radova je 110 dana, radovi idu planiranim tokom, a završetak je planiran krajem jula, kazao je Kubat.

Svi sudionici projekata imali su obavezu izvesti i građevinske radove kao preduslov realizacije projekta, što je podrazumijevalo rekonstrukciju,  proširenje i uređenje ceste radi obezbjeđenja napuštanja prelaza za cestovni saobraćaj.

Postojeće osiguranje znak STOP i Andrijin krst nisu adekvatni s obzirom na to da se radi o regionalnoj  cesti i magistralnoj pruzi na kojima je pojačan intenzitet saobraćaja. Nova oprema koje će biti ugrađena  je najmodernija, sofiticirana, u skladu sa svim željezničkim standardima. Ispravnost funkcinisanja će se vršiti na Željezničkoj stanici Podlugovi. Prvi put se radi uređaj koji će biti povezan sa cestovnim semaforima. Osiguranje ovom zaštitom povećat će sigurnost željezničkog i drumskog saobraćaja, vozovi se neće zaustavljati ispred prelaza, skratit će se i vrijeme zadržavanja vozila, dodaje Kubat.

ŽBiH su sprremne ulagati u budućnosti u osiguranje prelaza u saradnji sa lokalnim zajednicama po sličnom modelu sufinansiranja,  direkcijama za puteve, a pozitivni primjeri tog modela su Općina Živinice, koja je uradila dva prelaza, te u novije vrijeme Općina Ilijaš i Direkcija za ceste KS.

Dugoročne mjere podrazumijevaju iznalaženje načina povećanja bezbjednosti na svim prelazima, bilo da je način izgradnja dinevelacija ili preusmjeravanje cesta koje ne zahtijeva prelaz u nivou, a takvim projektima  je potrebna podrška ministarstava, direkcija za puteve, automoto saveza, upravitelja cesta i svih ostalih, a  prema primjerima kako se takvi projekti realiziraju i u svijetu.

Share.

Comments are closed.