U organizaciji OO asocijacije „Fatma“ SDA Ilijaš, sinoć je u sali Općinskog vijeća Ilijaš, sa početkom u 19:00 sati upriličena  tribina na temu „Upravljanje stresom i konfliktom“. Na samom početku pristunim članicama obratila se općinska predsjednica asocijacije „Fatma“ Ilijaš Alma Omerović. Svojim dolaskom i obraćanjem, ovo druženje uveličale su predsjednica asocijacije „Fatma“ dr. Kenala Zuko i kantonalna predsjednika asocijacije „Fatma“ Sarajevo dr. Mirsada Čakal.

Na temu „Upravljanje stresom i konfliktom“ govorila je doc.dr.sc.Irma Džambo, dipl. Psiholog. Svojim izlaganjem, doc.dr. sc. Irma Džambo prisutnim članicama, iznijela je mnogobrojne informacije o tome kako bi svaka žena kao biće lakše prebrodila stresne i konfliktne situacije.

Stres je unutrašnje, subjektivno, odnosno intrapsihičko stanje koje predstavlja reakciju na stresor, odnosno stresni događaj. Stres se definiše kao stanje mobilisanosti psihofizičkih podsistema organizma. Postoje dvije kategorije stanja stresa, a to su stanje akutnog stresa i stanje hroničnog stresa.

Stresni događaj, odnosno stresor, definiše se kao događaj koji osoba procjenjuje kao ugrožavajući ili opasan za nešto što je njoj važno, odnosno kao događaj za koji smatra da može izmjeniti tok njenog života. Stresor je, takođe, zahtjev kojem osoba ne može da udovolji.  Upravljanje stresom je neophodna vještina koju možemo učiti i koristi kako bi učinili naš život opuštenijim i radosnijim.

Da bi efikasno upravljali stresom potrebno je da se prvo fokusiramo na eliminaciju stresora, postižući stanje blagostanja koje je nepropustljivo za bilo koje spoljašnje stresore, kao što su svađa sa djecom ili probijanje rokova na poslu.

Možemo izbjeći nerviranje tako što ćemo se odvojiti od uznemirujućih situacija i ljudi i misliti na pozitivne i motivišuće riječi koje ćemo sami sebi govoriti. Kada razumijemo šta nas nervira, tada možemo raditi na izbjegavanju stresnih situacija ili minimizirati njihove negativne uticaje. Ukoliko ne možemo izbjeći stresni okidač, treba da vidimo da li ga možemo promijeniti.

Ukoliko ne možemo promijeniti stresni okidač tada moramo da prihvatimo da je stresor neizbežan i da moramo da se suočimo sa time. Tada bi trebalo da pokušamo da tražimo bilo koje pozitivne aspekte situacije.

Kada razumijemo kako ta situacija čini da se osjećamo, to će nam pomoći da shvatimo da je stres moguće kontrolisati, čak i kada je neizbježan.Ovo je idealna situacija za pozitivno djelovanje koja nam može pomoći da postignemo sjajne stvari, ukoliko se konstruktivno kanališe. Ako nas rokovi izbacuju iz takta, osjećaćemo se nelagodno i nemirno, pa možemo tu parališuću energiju da preokrenemo na konstruktivnu snagu kako bi završili te projekte na vrijeme.

Prevladavanje konflikata

 1. Dobri odnosi na prvom mjestu
 2. Odvojite problem od osobe
 3. Obratite pažnju na postojeće interese
 4. Prvo slušajte, a zatim govorite
 5. Utvrdite činjenice
 6. Zajedno istražite opcije

Modeli upravljanja konfliktima

 • Natjecateljski stil

Ljudi koji gravitiraju natjecateljskom stilu zauzimaju čvrsti stav i znaju što žele

Često se nalaze na utjecajnom položaju

Može povrijediti ljude kada se koristi u ne tako hitnim situacijama

 • Kolaborativan stil

Ljudi koji gravitiraju ovom stilu pokušavaju zadovoljiti potrebe svih strana

Ovi ljudi mogu biti veoma asertivni, ali za razliku od natjecateljskog tipa efikasno surađuju i smatraju da je svako jednako bitan

 • Kompromisni stil

Ljudi koji preferiraju ovaj stil pokušavaju pronadi rješenje koje će bar djelomično zadovoljiti sve strane

Od svakoga se očekuje da se odrekne nečega

 • Popustljivi stil

Ovaj stil označava udovoljavanje potrebama drugih na račun vlastitih potreba

Ovakva osoba nije asertivna ved veoma kooperativna

U cjelini ovaj pristup neće dati najbolji ishod

 • Izbjegavanje

Nastoji u potpunosti izbjedi konflikt

Prisutno je delegiranje kontroverznih odluka, prihvadaju se uobičajene odluke i pazi se da ničiji osjećaji ne budu povrjeđeni

U mnogim situacijama ovo je slaba i neučinkovita metoda

 • Većina konflikata zapravo je odlična prilika za postizanje boljih poslovnih rezultata i procesa
 • Konflikti kojima upravljamo najbolji su poticaj promjenama i rastu same organizacije
 • Konflikti se najlakše rješavaju kroz orijentaciju na konkretan problem
 • «Samo nesavršenost prigovara onome što je nesavršeno. Što smo savršeniji, to postajemo nježniji i tiši, postajemo nježniji i tiši prema nedostatcima drugih.» Connie Merritt
 • Konflikt je dio svačijeg života
 • Svako od nas upozna situacije i ljude s kojima je teško ophoditi

Izbori koje imam

 • Mogu promijeniti
 • Mogu prihvatiti
 • Mogu otići

Tema je usko vezana sa ulogom koju većina žena obavlja a to je prvenstveno uloga majke,poslovne i društveno aktivne žene. Tribina je ocijenjena veoma uspješno jer je većina članica uzela učešće u diskusiji iste.

Asocijacija „ FATMA“ prvenstveno brine o djeci šehida, poginulih boraca i djeci povratnika sa jasnom vizijom neodvojivosti odgoja od obrazovanja, kako bi djeca stasala u stručnjake visokih moralnih kvaliteta. Asocijacija poseban značaj daje svakoj djevojci, ženi majci kroz edukaciona predavanja, ohrabrujući ih da steknu što veći stepen naobrazbe, da su im dostupna sva radna mjesta koja neće povrijediti njihovu ženstvenost, da se uključuju u političke aktivnosti, jer to njie stvar prestiža, to je naša obaveza, a kada postanu majke, da ispred svih aktivnosti bude odgoj djeteta, jer samo tako može prosperirati, žena, dijete i društvo u kome živimo.

 

Share.

Comments are closed.