ILIJAŠVIJESTI

Belma Avdić – Huseinović: Ekoturizam je veliki potencijal Ilijaša

Belma Avdić – Huseinović gostujući u programu Radija Ilijaš govorila je o lokalnim problemima i potencijalima, vezanim za ono čime se ona bavi kao Stručni saradnik za zaštitu okoliša u Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Općine Ilijaš.

 

Prema njenim riječima pitanje okoliša je jako kompleksno i obuhvata više komponenti. Kada je u pitanju zakonski okvir koji tretira ovu oblast, također, jer se nadležnosti prelijevaju sa državnog preko entitetskog, kantonalnog, pa sve do općinskog nivoa koji ima jako malo nadležnosti. Općinske nadležnosti u FBiH su definisane na osnovu zakona o principima lokalne samouprave, a koje podrazumjevaju, utvrđivanje i provođenje politika uređenja prostora, komunalnu infrastrukturu, prikupljanje i odlaganje čvrstog otpada i održavanje javne čistoće.

„ Smatram da je najbitnije mišljenje građana. S toga bi na početku izdvojila anketu koja je nedavno provedena kao obaveza Općine u sklopu MEG projekta kojeg finansiraju Vlade Švicarske, Švedske i Češka razvojna Agencija a provodi UNDP u saradnji sa JLS. Rezultati su pokazali da je najviše građana općine Ilijaš nezadovoljno kvalitetom zraka. I zaista svi smo svjesni zagađenosti zraka na području naše općine u zimskom periodu. S tim u vezi moram istaći da su najveći uzroci individualna ložišta ( posebno ugalj ) a uz to problem je i temperaturna inverzija ( koja stvara „poklopac“ iznad Ilijaša ). Sa druge strane izradili smo Protokol o načinu saradnje Općine sa ostalim subjektima koji su zaduženi za primjenu plana interventnih mjera u slučaju prekomjerne zagađenosti zraka. Na području KS, postoji 6 automatskih stanica za mjerenje kvalitete zraka, jedna od njih je smještena u dvorištu OŠ „Hašim Spahić“, gdje se mjere koncentracije sumpor dioksida, NO2, SO2 i lebdeće čestice PM10. Rješenje ovog problema je jako skupo i ono prije svega podrazumjeva utopljavanje objekata, korištenje obnovljivih izvora energije…te se nadam da ćemo se uskoro ozbiljno pozabaviti ovim problemom i uspjeti napraviti konkretne korake”, istakla je Avdić-Huseinović te dodala:

„Anketa je pokazala da je većina građana zadovoljna vodosnabdjevanjem i tretiranjem otpadnih voda, što je i razumljivo jer se Općina trudi iz godine u godinu da izdvoji značajna sredstva za rješenje ove problematike, s tim u vezi 90% stanovništva je pokriveno uslugom vodosnabdjevanja. Napomenula bih da je dužina kanalizacione mreže preko 100 km a dužina vodovodne mreže preko 250 km. Još ću istaći da su građani bili zadovoljni i uređenjem riječnih korita“.

 

U smislu turizma Općina Ilijaš obiluje raznim ponudama i prema Belminom mišljenju veliki je potencijal za razvoj lokalnog turizma.

„Na području naše općine postoje dva zaštićena područja, a to su: Bijambare i Spomenik prirode Skakavac čijih je 414ha površine na području općine Ilijaš.. Bijambare su jedan od prvih zaštićenih područja prema IUCN kriterijima ( Međunarodne unije za konzervaciju prirode). Tema mog master rada je bila: Geo-ekološko vrednovanje najznačajnijih pećina u BiH – metodom indeksa rekreacijskog potencijala za potrebe razvoja speleoturizma. To je jedna metoda koju je propisala Svjetska turistička organizacija. Uzimajući te kriterije naše Bijambarske pećine spadaju u bonitetnu kategoriju 7 odmah iza Vjetrenice koja je u bonitetnoj kategoriji 8 od ukupno njih 9, a vrednuju se od najviše prema najnižoj kategoriji. Napomenuću  Zaštićeni pejzaž Bijambare uz to posjeduje brojne komplementarne sadržaje kao što su, gastronomska ponuda, etno selo, aromatično bilje, endemske biljne i životinjske vrste… U zadnje vrijeme posebno me raduje da se aktivirala i priča o Starom gradu Dubrovniku. Spomenula bih i kanjon Misoče koji bi se uz malo ulaganja mogao dobro iskoristiti prije svega za brdski biciklizam. Kanton Sarajevo je kanton koji bilježi najviše turističkih posjeta, s obzirom na našu saobraćajnu povezanost mi bismo trebali iskoristiti naš potencijal, prije svega u smislu jednodnevnih izleta“, zaključila je Belma

 

Te je za kraj s pravom udarila na svijest građana: „Svi mi kao pojedinci smo pored ustanova koje se brinu o okolišu dužni da napravimo „male“ korake tj. prije svega da ne bacamo smeće i da ga propisno odlažemo“.

 

Povezane objave

Back to top button