BIHSVIJETVIJESTI

Bogatim programom Institut za jezik obilježava Dan instituta te Dan maternjeg jezika

21. februar Dan maternjeg jezika

Manifestacija “Dani Instituta za jezik 2024” trajat će mjesec dana u Sarajevu, a u okviru tog programa bit će obilježen Dan maternjeg jezika 21. februar, Dan instituta za jezik 4. mart kada je osnovana ta institucija te Svjetski dan poezije 21. mart.

Tokom manifestacije će biti realiziran raznovrstan program, a jedan od sadržaja su Dani otvorenih vrata, kada svako zainteresiran može posjetiti Institut i saznati više o njegovom radu. Planirana su inostrana i domaća stručna predavanja, javne tribine u Bosni i Hercegovini i regiji, predstavljanje knjiga, izrada stručnih promotivnih letaka te saradnja sa kolegama slavistima.

Također biće održane javne tribine na kojima će biti riječi o aktuelnim društveno-jezičkim pitanjima u Kozarcu, Banja Luci, Bijelom Polju i Novom Pazaru. Institut će svoj rad ove godine predstaviti i u Tuzli, Kalesiji, Visokom i Zagrebu.

Direktor Instituta Jasmin Hodžić istakao je da će u okviru aktivnosti Instituta za jezik u srijedu u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu Dan maternjeg jezika biti obilježen uz predstavljanje izdanja Instituta za jezik UNSA.

– Sam početak manifestacije Dani Instituta za jezik je vezan za Međunarodni dan maternjeg jezika koji je polazna osnova i klica, sjeme iz koje je nastala cijela manifestacija, sve je u duhu odnosa jezika i društva, jezika i identiteta, jezika i kolektiviteta, jezika i individualnih vrijednosti – naveo je Hodžić.

Ovogodišnja UNESCO-ova tema proslave Međunarodnog dana maternjeg jezika za 2024. godine je “Višejezično obrazovanje kao temelj međugeneracijskog učenja”, gdje se ističe da upravo obrazovanje na maternjem jeziku podržava učenje, razvoj pismenosti i usvajanje dodatnih jezika.

Hodžić je istaknuo da je Institutu za jezik u fokusu ipak ovaj dio koji je naveden u obrazloženju – obrazovanje na maternjem jeziku kao ključ za razvoj učenja i pismenosti.

Povezane objave

Back to top button