VIJESTI

Broj nezaposlenih u Kantonu Sarajevu se od 2020. godine smanjio za 15 posto

U četvrtak je u prostorijama Biroa Centar održano je potpisivanje Memoranduma Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo i partnera u učešću organizovanja 15. Sajma zapošljavanja – Prilika za sve “Turizmom do novih radnih mjesta“.

Potpisivanjem Memoranduma o saradnji regulisana su međusobna prava i obaveze Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo, kao nosioca organizacije 15. Sajma shodno Programu rada ustanove za 2023. godinu i partnera: Federalnog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, Općine Novi Grad , te predstavnicima Turističke zajednice Kantona.

Sajam zapošljavanja planiran je dana 31.05.2023. godine, srijeda sa početkom u 10 :00 sati, u sali Doma mladih Centra Skenderija, Terazije bb.

Primarni cilj Sajma zapošljavanja je povezivanje nezaposlene osobe sa poslodavcem. Također, Sajam je idealna prilika da se na jednom mjestu okupe sve zainteresovane strane u procesu zapošljavanja i prepoznatljivo mjesto na kojem svi sudionici imaju jednake šanse za pristup informacijama o stanju na tržistu rada u Kantonu Sarajevo.

Na sajmu će slobodna radna mjesta predstaviti 60 uspješnih poslodavaca iz oblasti turizma, informacionih tehnologija i ostalih brzorastućih djelatnosti.

Trenutni broj nezaposlenih osoba na evidenciji Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo iznosi 53.580. U odnosu na 2020. godinu to predstavlja pad broja nezaposlenih od 16 posto. Sajmovi zapošljavanja predstavljaju priliku da se nastavi smanjivati trend nezaposlenih u Kantona Sarajevo.

Na press konferenciji Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo“ Sarajevo predstavljeni su i javni pozivi programa za nezaposlene osobe/poslodavce sa područja Kantona Sarajevo.

Riječ je o Programu sufinansiranja Javnih radova, Programu sufinansiranja samozapošljavanja mladih nezaposlenih osoba do 35 godina života, Programu sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih osoba starijih od 50 godina života – 50+, Program sufinansiranja zapošljavanja nezaposlenih žena starijih od 40 godina života – 40+, Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca i Programu sufinansiranja zapošljavanja medicinskih sestara – tehničara.

Navedenim programima planirano je zapošljavanje/angažovanje 966 osoba prijavljenih na evidenciji nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo, a za ove namjene Javna ustanova “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo je izdvojila ukupno 6.953.778.00 KM.

Povezane objave

Back to top button