Novootvoreni Centar za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju pri Domu zdravlja Ilijaš, posjetili su načelnik općine Ilijaš Akif Fazlić i Pomoćnica načelnika u Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Sanja Zagorac-Jozić. Da je primarna obaveza i opredjeljenje Općinskog načelnika stvaranje što kvalitetnijih uslova života za građane naše općine pokazuju stalna ulaganja novčanih sredstava u zdravstvo, obrazovanje i infrastrukturu. Jedan od osnovnih ciljeva današnje posjete Općinskog načelnika Domu zdravlja Ilijaš jeste definisanje daljih prioriteta i neophodnih sredstava koja će dodatno podići nivo pružanja usluga ove ustanove prema pacijentima.

“Zadovoljstvo je kad ostvarite određene rezultate, uspjehe. Ovo jeste zaista jedan od uspjeha i iskazujem svoju radost i emociju, obzirom da je na jedan vrlo uspješan način pokrenut ovaj projekat fizikalne medicine i da imamo ovoliki broj zainteresovanih pacijenata koji koriste ovu uslugu u Ilijašu. Ovakvi projekti otvaraju put za dalje unaprjeđenje i procesa i nivoa usluge“, rekao je načelnik Fazlić.

Prim.dr.Amra Matoruga, spec.opće medicine – direktorica Doma zdravlja Ilijaš zahvalila se Općinskom načelniku, lokalnoj zajednici i Vladi Kantona Sarajevo na podršci koju su pružali da bi građanima bila omogućena ova vrsta usluge.

Poslije 21 godinu, konačno smo otvorili Centar za fizikalnu medicinu pri Domu zdravlja Ilijaš. Na zadovoljstvo svih nas, a prije svega građana Ilijaša uz pomoć lokalne zajednice, Općinskog načelnika i Vlade KS koji su dali punu finansijsku potporu mi smo dobili suvremeni, prostorno, kardovski opremljen Centar za fizikalnu rehabilitaciju. Put za fizikalnu rehabilitaciju je uobičajen. Kada doktor porodične medicine uputi pacijenta do doktora fizijatrije koji određuje vrstu i metodu fizikalne terapije. To je primarna zdravstvena zaštita. Sa ovim projektom mi smo zaokružili kompletnu uslugu primarne zdravstvene zaštite koja se pruža u domovima zdravlja“, kazala je dr. Matoruga.

Dr. Fadila Hasanović, specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije  istakla je  da će rad Centra u Ilijašu znatno olakšati pacijentima, koji više ne moraju putovati do Vogošće i Sarajeva.

„Prednost se daje teže oboljelim pacijentima koji ne mogu čekati rehabilitaciju. Ovo će olakšati pacijentima jer su do sada išli u CBR Vogošća. Sada će dobiti uslugu rehabilitiacije  na savremenim aparatima. Imamo elektromanget, laseroterapiju, termoterapiju. U suštini, na primarnom nivou zdravstvene zaštite, pacijenti mogu dobiti kompletnu fizikalnu rehabilitaciju“ istakla je dr. Hasanović.

Centar za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju radi svaki dan u I smjeni, osim srijede kada radi u II smjeni i do sada je usluge Centra koristilo preko 250 pacijenata. Prema riječima direktorice Doma zdravlja Ilijaš, ukoliko se ukaže potreba razmotrit će se  rad u dvije smjene.  Centar je zvanično počeo sa radom 3. jula ove godine i opremljen je najsavremenijim aparatima, tj. pruža elektro, magnet lasero terapiju, termo terapiju, te od sada pacijenti Doma zdravlja Ilijaš mogu na nivou primarne zdravstvene zaštite dobiti kompletnu fizikalnu rehabilitaciju.

 

Share.

Comments are closed.