Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo, kojim je predsjedava komandantica i ministrica Nihada Glamoč, razmatrao je na svojoj Trećoj redovnoj sjednici trenutno stanje na području Kantona Sarajevo uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID-19).

Prisutni su informirani da je Uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo tokom dana izvršila podjelu raspoloživih količina zaštitne opreme – zaštitnih maski, rukavica, mantila i kapa koje je Direkcija za robne rezerve KS dala na raspolaganje Štabu.

Podjela je izvršena prema prioritetima, tako da su zaštitnu opremu dobili: Udruženje ratnih vojnih invalida paraplegičara KS – 1.200 hiruških maski sa povezom i 1.800 komada hiruških rukavica, KJU Gerontološki centar Sarajevo – 1.000 hiruških maski sa povezom i 1.500 komada hiruških rukavica, KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo – 1.000 hiruških maski sa povezom i 1.000 komada hiruških rukavica, KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba – 200  hiruških maski sa povezom i 200 komada hiruških rukavica, Pritvorskoj jedinici Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine – 200 hiruških maski sa povezom i 500 komada hiruških rukavica, JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo – 2.000 hiruških mantila sa pojačanjem i 5.000 hirurških kapa, JU „Opća bolnica Prim. dr. Abdulah Nakaš“ 5.000 hiruških kapa, te Ministarstvu unutrašnjih poslova KS – 1.400 hiruških maski sa povezom i 2.000 komada hiruških rukavica.

Štab civilne zaštite KS će danas dostaviti Zavodu zdravstvenog osiguranja KS ažurirane spiskove osoba starijih od 65 godina, kako bi općinski štabovi civilne zaštite putem sekretara mjesnih zajednica mogli distribuirati lijekove iz apoteka propisane kao redovna terapija za ovu kategoriju stanovništva. Za sve stanovnike starije od 65 godina, a koji nemaju bližeg srodnika da o njima brine, lijekove će dostavljati volonteri Crvenog križa. Svi recepti će biti propisani za period od tri (3) mjeseca. Korisnici su obavezni potpisati potvrdu o uručenim lijekovima.

Share.

Comments are closed.