Civilna zaštita KS: Preduzeti preventivne mjere zaštite i spašavanja od snježnih padavina i niskih temperatura

Kantonalna uprava civilne zaštite preporučuje svim pravnim i fizičkim licima na području Kantona Sarajevo da odmah preduzmu neophodne preventivne mjere zaštite od snježnih nanosa i niskih temperatura, kao i leda i ledenica, u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama propisanim Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Preporuka je data jer se u narednim danima očekuje pogoršanje vremenskih prilika na području KS koje će biti praćene niskim temperaturama i snježnim padavinama.

Kako ističu u Upravi, obaveza je pravnih lica da, u skladu sa svojim planskim dokumentima iz oblasti zaštite i spašavanja, pravovremeno pripreme vlastite organizovane snage civilne zaštite (štabove, jedinice i povjerenike civilne zaštite) kao i da ih opreme neophodnom opremom i sredstvima za efikasno i brzo reagovanje na najavljene prirodne i druge nesreće.

Također ukazuju na obavezu lične zaštite, te uzajamne zaštite građana kao najmasovnijeg oblika pripremanja i organizovanog učešća u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od nesreća.

“Posebno apelujemo na pravna lica koja imaju potpisane sporazume, odnosno ugovore, sa svim nivoima vlasti (općine, Kanton Sarajevo, Federacija BiH), da pripreme adekvatnu mehanizaciju i da na vrijeme reaguju na najavljene snježne padavine, kao i na sva pravna i fizička lica da na vrijeme preduzmu mjere  čišćenja i uklanjanja snijega, uklanjanja leda i ledenica, a koje su im propisane Zakonom o komunalnoj čistoći  i Zakonom o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade”, navode iz Kantonalne uprave civilne zaštite KS.

Prethodni članakTrifković: Selo Čemerno niko nije napadao dok nisu stigle haubice
Naredni članakKnjiga sedmice: “Ubistva s monogramom” autorice Sofi Hana