BIHVIJESTI

Članovi Vlade KS i općinski načelnici diskutovali o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama

U organizaciji Kantona Sarajevo, jučer je upriličena diskusija o radnom tekstu zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo.

Diskusiji su prisustvovali premijer KS Mario Nenadić, ministri finansija i privrede Jasmin Halebić i Draško Jeličić, te načelnici i predstavnici devet općina i Grada Sarajevo.

Nosilac izrade zakona je Ministarstvo finansija KS koje će, prema najavi ministra Jasmina Halebića, tokom ove sedmice uputiti zakon prema Vladi, a Vlada, po skraćenoj proceduri, na razmatranje Skupštini KS.

Zakonska rješenja koja se tiču općina detaljno su analizirana, saslušani su argumenti načelnika, te će u skladu s njima biti dorađen tekst zakona prije nego što se uputi Vladi.

“Namjera nam je kroz ovaj zakon omogućiti privrednim subjektima poslovanje s manje troškova kao i stimulisati nove poslovne djelatnosti, kroz izmjene zakona koji se tiču parafiskalnih nameta kao što su zakoni o administrativnim, sudskim i komunalnim taksama te drugi zakoni. Također, kada je riječ o namjenskim sredstvima koja koriste Kanton, Grad i općine, ovaj Zakon predviđa mogućnost njihove prenamjene za potrebe zdravstvenog sektora, privrede, kao i socijalne zaštite ugroženih kategorija stanovništva”, istakao je ministar Halebić.

Dio zakona koji se odnosi na uštede, po riječima ministra, predviđa ukidanje određenih rashoda u Kantonu Sarajevo kao što su troškovi reprezentacije i stručnih usavršavanja, putni troškovi, naknade u komisijama, ugovori o djelu, te privremenim i povremenim poslovima.

U svrhu uravnoteženja Budžeta predviđena su i značajna umanjenja sredstava za druge tekuće rashode gdje je to moguće, a riječ je o uglavnom o ugovorenim uslugama, te sredstvima za nabavku materijala, inventara,  goriva za vozila…

Izvor.vlada.ks.gov.ba

Povezane objave

Back to top button