BIHVIJESTI

Dan otvorenih vrata projekta “Dodatno finansiranje za projekt registracije nekretnina”

U okviru planiranih aktivnosti projekta “Dodatno finansiranje za projekt registracije nekretnina”, Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove organizuje Dan otvorenih vrata koji će se održati u četvrtak 14.12.2023. godine u periodu od 10:00 do 15:00 sati u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove, na adresi Hamdije Kreševljakovića 96, Sarajevo.

Posjetom Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko – pravne poslove građani će moći kroz direktnu komunikaciju sa implementatorima projekta da postavljaju upite vezane za sam Projekt kao i da daju svoje mišljenja o uslugama registracije nekretnina i aktivnostima usklađivanja podataka.

Cilj Dana otvorenih vrata je približiti građanima aktivnosti projekta “Dodatno finansiranje za projekt registracije nekretnina”, upoznati ih sa značajem registracije nekretnina, pravima i obavezama vlasnika nekretnina da upišu vlasništvo i suvlasništvo na nekretninama, kao i sa važnošću vođenja ažurnih vlasničkih evidencija.

U periodu od 10:30 do 11:30 sati planirana je prezentacija na temu “Istraživanje percepcije javnosti i zadovoljstva korisnika usluga zemljišne administracije u Federaciji BiH, Studija 3” kojoj će građani moći prisustvovati uživo ili online putem linka: https://fuzgipp.webex.com/fuzgipp-hr/j.php?MTID=m0408124c0e980f81bf78d3b08c158b5b

Napomena: Prilikom ulaska u službene prostorije FGU osobe su dužne imati neki identifikacijski dokument.

(ilijas.ba)

Povezane objave

Back to top button