Danas isplata augustovskih dječijih dodataka u Kantonu Sarajevo

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava da će danas početi isplata naknada po osnovu zaštite porodice sa djecom za mjesec august.

Korisnici ovog prava u Kantonu Sarajevo mogu preuzeti svoje naknade u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.

Ova sredstva su izdvojena za 16.669 korisnika prava na: dječiji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčanu pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu, jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, te dodatnu pomoć na ime prehrane djeteta do šest mjeseci.

Za ovu namjenu Ministarstvo je izdvojilo 5.944.695,77 KM.

Prethodni članakTradicionalni koncert “Večer najljepših ilahija i kasida” 16. septembra u Ilijašu
Naredni članakPočela isplata egzistencijalnih boračkih naknada u Kantonu Sarajevo