Danas isplata decembarskih naknada za zaštitu porodice sa djecom

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava da će danas, po osnovu zaštite porodice sa djecom, korisnici ovog prava u KS moći podići decembarske naknade u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.

Za ovu namjenu resorno ministarstvo je izdvojilo 2.518.859,55 KM.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 9.681 korisnika prava na: dječiji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčanu pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu, te na jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta.

Prethodni članakJavni poziv za subvencioniranu liniju finansiranja za razvoj privrede ZDK
Naredni članakDanas isplata egzistencijalne decembarske naknade nezaposlenim demobilisanim braniocima mlađim od 57 godina