Iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještavaju korisnike socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo da od danas mogu podići svoje naknade za mjesec januar, sa tekućih računa kod odabranih banaka.

Za te svrhe uplaćeno je 1.075.641,83 KM  iz Budžeta KS.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 4.420 korisnika stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, za osposobljavanje za život i rad, kao i refundacija ljekarskih pregleda.

Share.

Comments are closed.