VIJESTI

Danas isplata naknada korisnicima socijalne zaštite i civilnim žrtvama rata u KS

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo objavilo je da danas počinje isplata novembarskih naknada korisnicima socijalne zaštite, kao i civilnim žrtvama rata u KS.

Za isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnicima socijalne zaštite iz Budžeta KS je uplaćeno 1.171.139,07 KM.

Spomenuta sredstva su izdvojena za 4.267 korisnika stalne novčane pomoći, i to: novčane naknade za pomoć i njegu od druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, za osposobljavanje za život i rad, te za refundaciju ljekarskih pregleda.

Također, za 3.146 korisnika sa statusom civilne žrtve rata iz Budžeta KS za ovaj mjesec uplaćeno je 1.104.555,52 KM.

Korisnici naknade mogu preuzeti u bankama u kojima imaju otvorene račune, saopćeno je iz Službe za protokol i press Kantona Sarajevo.

Povezane objave

Back to top button