Danas isplata naknada po osnovu zaštite porodice sa djecom

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava da će danas početi isplata majskih naknada po osnovu zaštite porodice sa djecom.

Korisnici ovog prava u Kantonu Sarajevo mogu preuzeti svoje naknade u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune, a za ovu namjenu Ministarstvo je izdvojilo 5.750.819,21 KM.

Ova sredstva su izdvojena za 15.081 korisnika prava na: dječiji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčanu pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu, jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, te dodatnu pomoć na ime prehrane djeteta do šest mjeseci.

vlada.ks.gov.ba

Prethodni članakBosna Bank International se pridružila članstvu Filantropskog foruma
Naredni članakObilježena 30. godišnjica granatiranja i prisilnog iseljavanja stanovništva MZ Ljubina