BIHSVIJETVIJESTI

Danas se obilježava Dan planete Zemlje

Svake godine 22. aprila obilježava se Dan planete Zemlje s ciljem podizanja svijesti svjetske populacije o problemima u vezi s globalnim onečišćenjem okoliša, ali i pronalaskom najboljih rješenja za njegovu zaštitu. Iako je ideja obilježavanja Dana planete Zemlje prvi put predstavljena 1969. godine, službeno se obilježava od 1992., kada je na Konferenciji Ujedinjenih nacija (UN) o okolišu i razvoju u Rio de Žaneiru usklađen dugoročni program za promoviranje održivog razvoja. Danas se obilježava u 190 zemalja svijeta, uz značajan angažman udruženja za zaštitu okoliša i prirode.

Posadite drvo!

S ciljem investiranja u našu Planetu svaki pojedinac može realizirati sljedeće korisne ideje:

– Posadite drvo! Istraživači procjenjuju da se blizu 15 milijardi stabala u svijetu svake godine posiječe. Koristi od drveća su mnogostruke. Drveće čisti zrak, upija ugljični dioksid i oslobađa kisik. U urbanim sredinama može znatno pomoći u smanjenju ljetnjih temperatura.

– Koristite bicikl! Što je manje automobila na putu, manje emisija ugljika zagađuje zrak.

– Kupujte vrećice za višekratnu upotrebu! Jedna vrećica za višekratnu upotrebu može spriječiti upotrebu 600 plastičnih vrećica. Potrebno je 500 (ili više) godina da se plastična kesa razgradi na deponiji. Nažalost, kese se ne razgrađuju u potpunosti, već se foto-razgrađuju, postajući mikroplastika koja nastavlja zagađivati okoliš. Godišnje se, prema procjenama, plastičnim kesama ubije 100.000 morskih životinja. Ptice usitnjene plastične kese često zamjenjuju s hranom, hraneći se na taj način otrovnim otpadom.

– Koristite bočicu za vodu koja se može ponovo puniti! Plastičnim bocama treba stotine godina da se raspadnu. Recikliranjem jedne plastične boce može se uštedjeti dovoljno energije da se šest sati napaja sijalica od 60 W. Stoga, prije bacanja otpada, treba razmisliti može li se on reciklirati.

– Ugasite nepotrebna svjetla! Proizvodnja električne energije često potječe od fosilnih goriva (poput uglja, nafte ili prirodnog gasa) koja doprinose klimatskim promjenama. Međutim, električna energija se može dobiti i od obnovljivih izvora poput vjetra, vode, sunca. Bez obzira odakle potječe, treba pokušati uštediti električnu energiju koristeći je samo onda kada je to potrebno.

Pažljivo koristite vodu!

– Pažljivo koristite vodu! Iako se čini da je ima svuda, čista, pitka voda ograničen je resurs. Isključivanje slavine tokom pranja zuba može se uštedjeti do osam litara vode dnevno. Tuširanjem se potroši upola manje vode nego kupanjem u kadi.

– Zamijenite stare sijalice! Zamjenom jedne obične sijalice od 60 W za tzv. štednu sijalicu, ne samo da se može uštedjeti pri njihovoj kupovini, budući da štedne sijalice traju 10 puta duže od klasičnih, već se može uštedjeti i električna energija, jer ove sijalice troše dvije trećine energije manje od klasičnih.

– Koristite baterije koje se mogu ponovno napuniti. Svake godine se proizvede i proda više od 15 milijardi baterija i to mahom jednokratnih alkalnih, a samo se mali broj tih baterija reciklira. Potrebno je jednokratno ulaganje u punjač i paket od nekoliko punjivih baterija, ali ova se investicija višestruko isplati. Na taj način štitimo i okoliš, jer baterije spadaju u kategoriju opasnog otpada.

Povezane objave

Back to top button