BIHSVIJETVIJESTI

Danas se obilježava Međunarodni dan porodice

Danas je Međunarodni dan porodice, koji je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija, 1993. godine, sa željom da istakne važnost porodičnog života. Porodica, kao osnovna jedinica društva, zahtijeva zaštitu, pomoć i podršku od svojih članova, ali i društva, jer jedino na taj način svako pojedinačno može dati svoj optimalni doprinos zajednici u kojoj živi.

Ujedinjene nacije su i formalno zaštitile porodicu putem Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Deklaracije o društvenom napretku i razvoju, te Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije protiv žena.

Međunarodni dan porodice obilježava se na različite načine širom svijeta: kroz programe koji su usmjereni ka pružanju podrške porodici, različite organizovane događaje i koncerte. Ciljevi obilježavanja ovog dana su postizanje jednakosti između žena i muškaraca u okviru porodice, dijeljenje kućnih obaveza i dužnosti, zaštita porodice i pomoć pri ispunjavanju odgovornosti prema zajednici.

U Bosni i Hercegovini 1991. godine, prema popisu stanovništva, prosječna porodica bila je četveročlana (28% porodica) dok je 2015. prosječan broj članova porodice u BiH bio 3,1 (Anketa o potrošnji električne energije u domaćinstvima BIH, 2015.). 1991 godine je gotovo svaka četvrta porodica (24,7%) imala 5 i više članova domaćinstva.

Povezane objave

Back to top button