ILIJAŠSVIJETVIJESTI

Danas se obilježava Svjetski dan potrošača

Poštivanje prava potrošača u Bosni i Hercegovini ispod je željenog nivoa, a redovna obraćanja ove populacije institucijama koje brinu o zaštiti njihovih interesa ukazuju na njihov položaj i probleme s kojima se suočavaju na domaćem tržištu roba i usluga, javlja Anadolu Agency (AA).

Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini prima veliki broj žalbi od kojih su najbrojnije one koje se odnose na kršenje prava potrošača u domenu ekonomskih usluga od opšteg interesa.

Najviše žalbi na komunalne usluge

-Najviše žalbi u proteklom periodu se odnosilo na trgovinski sektor i ekonomske usluge od opšteg interesa, to jest voda, struja i druge komunalne usluge – naveli su za AA iz ove institucije povodom 15. marta, Svjetskog dana potrošača.

Svjetski dan potrošača porijeklo ima u Deklaraciji o osnovnim pravima potrošača koju je donio bivši američki predsjednik John F. Kennedy 1962. godine. Predstavljajući svoju Deklaraciju američkom Kongresu 13. marta te godine, Kennedy je govorio o potrošačkim pravima.

Deklaracija je definisala četiri osnovna prava potrošača: pravo na sigurnost roba i usluga; pravo na cjelovitu, istinitu i pravovremenu informaciju; pravo na izbor roba i usluga i pravo potrošača da se čuje njihov glas.

Jednosmjerno sudstvo

Prema riječima Dragana Doke, poštivanje zakonskih propisa koji štite prava potrošača u BiH nisu na potrebnom nivou.

-Sigurni, dobro informirani, aktivni potrošači, djelujući pojedinačno i kolektivno, su važni faktori za normalizaciju prilika na tržištu. Informirani potrošači su katalizatori konkurentnosti, a za konkurenciju se može slobodno reći da je potrošačev najbolji prijatelj. Ipak, poštivanje zakonskih propisa koji štite potrošača nisu na potrebnom nivou, a naše sudstvo je jednosmjerno. Nevjerovatno je da se na sudovima doslovno vode milioni procesa protiv potrošača, a niti jedan gdje je potrošač tužitelj, a trgovac ili proizvođač tužena strana – izjavio je Doko, prenijela je Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH.

Institucija ombudsmena nastoji pomoći potrošačima u ostvarivanju prava i svakodnevno je na raspolaganju građanima u smislu davanja pravnih savjeta.

Osnovna potrošačka prava

Pritom, sarađuju s drugim nosiocima zaštite prava potrošača, posebno inspekcijskim organima, koji su nadležni za nadzor nad provedbom Zakona o zaštiti prava potrošača u BiH.

Uslijed raznih drugih problema i životnih prioriteta, većina građana se zainteresuje za svoja prava i način prevazilaženja pravnih i potrošačkih problema tek onda kada u svakodnevnom životu naiđe na određenu povredu ekonomskih interesa i tada se obraća institucijama zaštite potrošača.

-Činjenica je da i novi trendovi na tržištu roba i usluga, koje karakterišu sve složeniji proizvodi i tržišni uslovi stavljaju pred potrošače nove izazove i stvaraju potrebu stalnog obrazovanja i informisanja kako bi adekvatno odgovorili svim tim izazovima i na taj način zaštitili sebe i svoje interese od eventualnih problema – kazali su.

Institucija ombudsmena je izradila niz brošura edukativnog karaktera u cilju obrazovanja. U posljednje vrijeme je izdala brošure za obrazovanje najmlađih i mogu se naći na njihovoj službenoj web-stranici.

Ukazali su i na osnovna potrošačka prava koja ponekad određeni subjekti zanemaruju svjesno ili nesvjesno.

Šta kaže bh. zakon

-Naši potrošači imaju pravo osnovnim robama i uslugama, pravo na sigurnost i zaštitu života i zdravlja, imaju pravo da budu informisani, pravo na izbor, zatim pravo da budu saslušani i zastupani. Potrošači imaju pravo na naknadu štete, kao i pravo na život i rad u zdravoj životnoj okolini – naveli su iz Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača.

Zakonom o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini je propisano da se potrošač, kao fizičko lice koje kupuje, stiče proizvode i usluge za lične potrebe svoje ili svog domaćinstva ne može odreći niti biti uskraćen za prava propisana ovim zakonom. Jasno je propisano da u slučaju nedoumice ili sukoba odredbi, koja uređuje potrošačke odnose, primjenjivat ona koja pruža veći stepen zaštite potrošačkih prava.

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH poziva sve građane da reaguju svaki put kad im se učini da se njihova prava krše, da poštuju rokove za reklamaciju, čak i da se prije kupnje, odnosno zaključenja ugovora, dobro informišu o svim uslovima, reklamaciji, razmotre sve elemente i odnos cijene i kvaliteta proizvoda ili usluge, stvarne potrebe za istim, te u slučaju nejasnoća budu uporni i istraže sve elemente kako bi prije krajnjeg zaključenja ugovora ograničili eventualne elemente prevarnog, odnosno dvosmislenog oglašavanja.

Izvor: AA

Povezane objave

Back to top button