ILIJAŠINTERVJU

Direktorica Vodostana Belma Zukić: Budžetom Općine Ilijaš za narednu godinu planirana subvencija za socijalne kategorije

Prema izvještaju Zajedničkog istraživačkog centra Evropske komisije utvđeno je da je ova godina u Evropi u posljednjih 500 godina bila sa najizraženijom sušom. Mnoge rijeke i jezera su presušili, rijeke koje su bile plovne su u određenim dijelovima prestale biti. Moramo biti svjesni da su klimatske promjene vidljive, da je vode u prirodi sve manje i da kao društvo moramo posvetiti veći značaj racionalnom korištenju vode. Nažalost, često nismo svjesni blagodati koje imamo.

Malo općina i gradova u Bosni i Hercegovini se može pohvaliti stanjem u vodoopskrbi i odvodnji otpadnih voda kakvo ima Ilijaš.

U razgovoru s direktoricom JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš Belmom Zukić govorili smo o značaju vode, kako su vremenske prilike uticale na vodosnadbijevanje, o realizovanim planovima u 2022. godini i aktivnostima za narednu godinu. U ovoj godini pored redovnih aktivnosti, realizovano je i 39 kapitalnih investicija.

„Imali smo ambiciozne planove na početku godine i sve smo ih realizirali onako kako smo planirali. U pojedinim segmentima poslovanja smo uradili i više od onoga što je planirano. Dovoljan je podatak koji govori da smo pored redovnih poslova realizirali i 39 kapitalnih investicija. Teško ih je sve nabrojati, ali bih se osvrnula na neke od njih. Dakle, završeno je filtersko postrojenje u Crnoj Rijeci. Radi se o postrojenju koje će na tom dijelu u potpunosti ukloniti problem zamućenja vode koji se javljao u periodima obilnih padavina. Od 2018. pa do danas na području općine Ilijaš implementirali smo tri takva projekta što je svakako za pohvalu i to je projekat koji posebno želim istaći. Svjedoci smo da je era tehnološkog razvoja uveliko prisutna pa ni vodovodi ne mogu biti izuzeti iz toga. Moramo se uključiti u te procese ako želimo da imamo funkcionalan sistem. Realizovali smo dva projekta u tom segmentu – jedan je na lokalnim vodovodima i drugi koji je još savremeniji, a radi se o primjeni smart meteringa i IOT tehnologije u monitoringu potrošnje vode. To je projekat koji je sufinansiran od Fonda za zaštitu okoliša, a radi se na zamjeni 350 mjerača kao pilot projekat na centralnom vodovodu u Ilijašu gdje putem interneta imamo mogućnost da u realnom vremenu pratimo protoke na svakom mjeraču. Praćenjem tih protoka formiraju se dijagrami koji nam omogućavaju da radimo nephodne analize, pronalazimo kvarove i donosimo upravljačke odluke“, kazala je Zukić.

Pored ovih inovacija, urađene su brojne rekonstrukcije i proširenja vodovodne mreže. Nadogradnja nove vodovodne mreže urađena je u Crnoj Rijeci i Gajevima, kao i druge rekonstrukcije u Malešićima, Donjoj Karauli, Gornjoj Luci, Sovrlama i drugim mjestima.

„Nastojali smo da pratimo infrastrukturne projekte na sanacijama putne infrastrukture gdje smo mijenjali cjevovode u sklopu rekonstrukcije saobraćajnice, pratili i rekonstrukciju lokalnih cesta kao što je iza Tranzita u Starom Ilijašu. Na lokalnom vodovodu Gajevi, koji nam je predat na upravljanje, nasljeđeni su brojni problemi. To je vodovod sa dotrajalom infrastrukturom na donjoj granici funkcionalnosti. Mi smo uradili ono neophodno u proteklom periodu, prije svega na spajanju novoizgrađenog vrutka sa starim sitemima i cjevovodima, uspostavljen je sistem dezinfekcije, zamijenjena su 2 km vodovoda i zamijenjeni su ventili. U narednoj godini u planu nam je da nastavimo tu rekonstrukciju“, dodala je Zukić.

Kako ističe direktorica Zukić, u narednoj godini nastavit će s realizacijom započetih projekata.

„U ovoj godini smo napravili tehno – ekonomsku analizu postavljanja fotonaponske elektrane na Karašnici kojom bi smanjili potrošnju struje, jer smo i u ovoj godini imali povećanje struje, a najave se da će se i u idućoj godini korigovati. Trošak struje je veliki u našem sistemu jer imamo puno prepumpavanja (28 sistema), tako da moramo ići ka realizaciji tog projekta. Mi smo taj projekat završili, radi se o projektovanih 80 kW, aplicirali smo ga prema Fondu za zaštitu okoliša i Ministarstvu komunalne privrede KS, i nadamo se da će nam obezbijediti sufinansiranje. Naravno, nastavljamo sa započetim projektima i u narednoj godini. Započela je izgradnja vodovodnog sistema u Bioči i u narednoj godini očekujemo da će taj projekat biti okončan. Nadam se da ćemo završiti i projekat uvođenja nove količine jazića u Crnoj Rijeci jer u ovoj godini zbog komplikovanih tenderskih procedura, iako su sredstva bila operativna, to nije realizovano. Započeli smo proces izmjene softwera u ovoj godini, dakle nastavljamo s digitalizacijom, kao i unapređenja GIS-a. S aspekta kvalitete, koja ne smije biti zanemarujuća, u fazi smo nabavke nove laboratorijske opreme koja će nam omogućiti proširenje programa analize u laboratoriji i bolju kontrolu procesa. Poduzet ćemo sve aktivnosti kako bismo realizovali planove“, istakla je Zukić.

Direktorica Zukić još je dodala da je budžetom Općine Ilijaš za narednu godinu planirana subvencija za komunalne usluge za socijalne kategorije.

„Naime, kroz projekat MEG, u koji smo uključeni zajedno s Općinom Ilijaš, uspostavili smo subvenciju za komunalne usluge za socijalne kategorije iz budžeta Općine Ilijaš. Postoje sredstva iz budžeta Općine Ilijaš za narednu godinu koja će biti operativna u budžetu, a korisnici te subvencije će biti osobe koje su na teritoriji općine Ilijaš i koji su korisnici naknade za pomoći drugih lica ostvarenih po kantonalnim propisima, kao i lica koja su korisnici socijanih programa Općine Ilijaš. Subvencionirat će se tri kubika po članu domaćinstva iz budžeta Općine Ilijaš“, kazala je Zukić.

Povezane objave

Back to top button