INTERVJU

Doktorica Amra Matoruga: Budimo odgovorni prema sebi i svojoj porodici

Amra Matoruga direktorica je Doma zdravlja Ilijaš, te smo s njom razgovarali kako i na koji način funkcioniše Dom zdravlja Ilijaš, te porodična medicina u trenutnim uslovima. Također, zanimalo nas je  da li se građani Ilijaša pridržavaju mjera i naredbi, kako funkcioniše organizacija rada službi, stomatološke, pedijatrijske, hitne pomoći , te preporuke za telefonske konsultacije, ali i na koji način se zaštiti od virusa korona.

Kako funkcioniše Dom zdravlje Ilijaš i ambulanta porodične medicine u trenutnim uslovima, sada kada je korona virus u pitanju?

Matoruga: Mogu da kažem da Dom zdravlje kao dio sistema JU Doma zdravlja KS, te da i mi radimo po smjernicama i naredbama Kriznog štaba KS  i da nam je borba protiv korone zadatak broj jedan, a naravno radimo i sve ostale zadatke u smislu pružanja pregleda i usluga svim našim građanima i pacijentima, a formirali smo i trijažne timove i mobilne timove.

Promijenjeno je i radno vrijeme Doma zdravlja, a novo radno vrijeme je od 08:00 do 22:00 sata u centralnom objektu. Zbog novonastale situacije i mobiliziranje timova mi smo prošle sedmice zatvorili ambulantu Mrakovo, te svi naši sugrađani i pacijenti koji su ostvarivali usluge to sada rade u centralnom objektu. Zatvorili smo ambulante Gajevi i Kamenica, a te usluge daje tim koji je u Srednjem gdje se radi puno radno vrijeme u prvoj smjeni,a gore je inače i stomatološki tim koji radi stomatološke usluge, one koje su preporučene od Kriznog štaba.

Do sada su poduzete mjere zaštite, funkcionisanje  trijaže, te poštivanje uslova, koliko se građani pridržavaju naredbi?


Matoruga: Ja kao neko ko prati cjelokupnu situaciju mogu da kažem da kada izađem u četiri, pet ili šest sati  iz Dom zdravlja do svoje kuće da to funkcioniše i da su naši građani prilično disciplinovani i pridržavanju se mjera.  Kao dio Kriznog štaba Općine Ilijaš mogu  da tvrdim da smo vrlo aktivni i operativni na čelu s načelnikom Akifom Fazlićem. Za sada poduzimamo sve mjere zaštite, nabavljamo konturirano zaštitnu opremu  za naše uposlenike, te za naše pacijente. Radimo po naredbama Kriznog štaba Općine Ilijaš.

Javna ustanova za naše pacijente je uvela od 00:00 do 24 sata psihološko savjetovalište, te brojeve telefona naši sugrađani  mogu naći na web adresi naše ustanove, kao i zdravstveno savjetovalište od 00:00 do 24 sata.

Kako sada funkcioniše organizacija rada službi, stomatološke, pedijatrijske, hitne pomoći i drugih?


Matoruga: Služba porodične medicine radi od 08:00 do 22:00, pedijatrijska služba gdje imamo dva pedijatrijska  čina, rade dvije pedijatrice i dva pedijatra svaki dan, te pružaju usluge našim malim pacijentima od 08:00 do 22:00 sata. Radi stomatološka služba u centralnom objektu, stomatološka služba u Podlugovima i stomatološka u ambulanti Srednje i naravno laboratorija koja je dostupna nama doktorima i pacijentima od 08:00 do 22:00. Radiolog radi  kada je nešto hitno, te ono što mi procijenimo da je bitno. Hitna medicinska pomoć nije u našoj nadležnosti, ali oni dežuraju od 08:00 do 24 sata.


Preporuke za telefonske konsultacije i redovna javljanja, višemjesečne redovne terapije?


Matoruga: Na web stanici imaju naša dva telefonska broja i uveli smo i treće broj 061 /362- 096 koji smo nazvali mobitel za koronu koji bi trebali da nazovu svi građani koji doputuju iz bilo kojeg dijela svijeta. Sve naša linije koje su prijavljene molimo građane za strpljenje gdje zdravstveni profesionalci  rade od 08:00 do 22:00, te mogu nas kontaktirati  na brojeve telefona 033/400-582 i 033/400- 580. Hronični pacijenti oni već imaju preporuku što manje zadržavanja, izlazaka  i sve se može ostvariti telefonskim putem. Nazovite telefonom iščitajte svoj broj kartona i toj osobi puštanje terapije bude u toku dana.

Koje su najosnovnije i najvažnije preporuke da se zaštitimo od korona virusa?


Matoruga: Da bismo spriječili pojavu širenja korona virusa molimo da građani ostanu kući. Ako neki moraju raditi kao što su zdravstveni radnici, policija, vatrogasci i određeni broj ljudi , ali naši učenici, studenti, starije osobe oni trebaju ostati kući i nema potrebe za nekim socijalnim kontaktom. Što se više budemo pridržavali mjera, izaći ćemo kao pobjednici. Budite iskreni također, prema zdravstvenim profesionalcima da osobe koje zovu kažu odakle su došli, s kim su bili u kontaktu jer to je sve bitno kako bi spriječili pojavu širenja virusa. Nema panike,budimo odgovorni prema sebi i svojoj porodici.

Povezane objave

Back to top button