VIJESTI

Dom naroda FBiH usvojio Zakon o ujednačavanju penzija ostvarenih po Zakonu o službi u Oružanim snagama BiH

Zakon o ujednačavanju penzija ostvarenih po Zakonu o službi u Oružanim snagama BiH (OSBiH) usvojen je na današnjoj sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH po hitnom postupku.

Donošenjem ovog Zakona izjednačava se isplatni koeficijent kod obračuna penzija pripadnicima Oružanih snaga BiH, vojnim osiguranicima koji su penzionisani nakon 2018. godine, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Zakon o ujednačavanju penzija ostvarenih po Zakonu o službi u OSBiH način je na koji se eliminiše nejednakost nastala uvođenjem diferenciranih isplatnih koeficijenta za istu kategoriju vojnih osiguranika koji su stekli pravo na penziju u periodu do 2018. godine, a po istom Zakonu o službi u OSBiH, što je dovelo do derogiranja načela jednakosti pred zakonom i što je u suprotnosti sa Ustavom Federacije BiH, te odredbama Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.

“Donošenjem lexspecialis zakona o ujednačavanju penzija ostvarenih po Zakonu o službi u Oružanim snagama BiH izbjegli smo intervencije u članu 140. Zakona o PIO kako ne bismo ugrozili dostignute isplate za više od 430.000 penzionera, a istovremeno ipak ispravili nepravdu prema ovoj kategoriji vojnih osiguranika, te ispoštovali ustavnu obavezu jednakosti pred zakonom, kao i odredbe Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.

Praktično, smatrali smo ovo najboljim rješenjem i za Zavod penzijsko – invalidskog osiguranja Federacije i za same vojne osiguranike”, izjavio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, usvojen je također bez mnogo rasprave na današnjoj sjednici Doma naroda nakon nedavnog pozitivnog izjašnjavanja i Predstavničkog doma.

Razlog za donošnje ovog akta, prema Vladinom obrazloženju, je prevashodno mijenjanje uslova u pogledu maksimalnih prihoda koje podnosilac zahtjeva može imati da bi dobio pravo na novčanu egzistencijalnu boračku naknadu. Navedeni uslov se mijenja iz dosadašnjih 50% najniže penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćene u decembru 2018. godine, pa sada glasi “50% najniže penzije isplaćene u decembru prethodne godine”.

Ovo je predloženo radi stalnog porasta indeksa potrošačkih cijena i usklađivanja penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Novim zakonom briše se ranije definisani ukupan iznos (50.000.000 KM) potrebnog budžetskog novca za godišnju isplatu egzistencijalnih mjesečnih naknada demobilisanim borcima koji su stekli pravo na tu prinadležnost.

“Utvrdeni iznos mjesečne novčane egzistencijalne naknade 5 KM usklađivat će se u visini zbira 50% procenta porasta potrošačkih cijena i 50% procenta porasta realnog bruto društvenog proizvoda u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, a najviše do stope rasta realnog bruto društvenog proizvoda u prethodnoj godini (švicarski model)”, navela je Vlada kao predlagač.

Osim navedena dva zakona iz boračkog sektora, u dosadašnjem dijelu sjednice Doma naroda usvojen je i Zakon koji do 30. juna 2025. godine produžava rok u Federaciji za važenje certifikata kao platežnog sredstva prilikom kupovine stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

BHRT

Povezane objave

Back to top button