Muslimani u Bosni i Hercegovini i širom svijeta sutra dočekuju Kurban-bajram, blagdan prinošenja žrtve ili Hadžijski-bajram, vrijeme obavljanja hadža. Kurban bajram je najznačajniji islamski blagdan, to su veliki mubarek dani, dani velikog dobra. Kurban-bajram dolazi u mjesecu zul-hidždžetu, dva mjeseca i deset dana nakon Ramazanskog bajrama.

Za kurban se obično žrtvuje ovan, krupna stoka, a kurbansko meso se dijeli siromašnima, prijateljima, komšijama, onima kojima je to najviše potrebno.

Tim povodom razgovarali smo s Ejubom ef. Velićem, imamom džamije u Novom Ilijašu, koji je je govorio o vjerskom značaju, svrsi, i ali i smislu žrtvovanja kurbana.

 „U islamu kurban je vjerski propis, obaveza koja po našem mezhebu spada u kategoriju vadžiba.Ovaj propis se izvodi iz kur’anskog teksta i sunneta Božijeg poslanika Muhameda a.s.. kura’nski tekst u kojem se naređuje poslaniku Muhmedu a.s., a time i nama klanje kurbana jeste sura El- Kevser, sura koju mi već u ranim godinama djetinstva u mektebu učimo. Druge godine po hidžri Muhamed a.s vraćajući se iz jedne bitke došao u Medinu u džamiju zajedno s svojim ashabima i klanjao dva rekata bajram-namaza i održao hutbu u kojoj je govorio o kurbanu i naredio ashabima da zakolju kurban. Nakon te hutbe i sam poslanik Muhamed a.s. otišao je na pijacu i kupio dva kurbana i  lično zaklao. Predaja kaže da je prvi kurban nanijetio za ummet, a drugi za kurban nanijetio za sebe i svoju porodicu. Kada su ga ashabi upitali  šta znači ovo klanje i šta znači kurban Muhamed a.s. je kazao da je kurban sunnet Ibrahima a.s., onda je taj ashab nastavio i upitao Božijeg poslanika šta mi imamo i dobijamo od toga, poslanik a.s. je rekao „ za svaku dlaku kurbana i za svaku kap krvi kurbanske, njezin vlasnik ima sevap, ima nagradu kod Allaha dž.š.“. Božiji poslanik je htio upravo kurbanom da oživi sjećanje na Ibrahima a.s. i da podstakne i opomene muslimane na kur’ansku priču  o Ibrahimu a.s. i spremnosti  da izvrši Allahovu volju da prinese žrtvu u ljubavi prema Bogu. Ibrahim a.s. je bio iskušan ovim ispitom odanosti Bogu, ispitom vjere i vjernosti  u Boga da u ime Boga žrtvuje ono što je jedino imao i onom što je najviše volio, a to je njegov sin Ismail a.s. Ova praksa je sačuvana i kroz ibadetske forme. Možemo kazati da su muslimani nastavili tradiciju klanja kurbana koju je poslanik Muhamed a.s. oživio i vratio tu praksu i osvjestio kur’ansko kazivanje“ kazao je.

Također efendija Velić govorio je i o uslovima valjanosti kurbana.

 „Kurban je vjerska obaveza za punoljetnog i umno zdravog muslimana koji je u mogućnosti da kupi kurban i dužan je da zakolje kurban, a mogućnosti koje se možemo prisjetiti  ili naći u literaturi kreću se od nisaba zekat, nisaba srebro to znači da onaj koji ima nisab na zlato on je dužan da zakolje kurban, a onaj koji ima nisab u srebru njemu se preporučuje klanje kurbana u danima bajrama. Kurban je dužan ili treba  da zakolje onaj ko danima bajrama nakon što podmiri svoje osnovne potrebe ima toliko sredstava da može  kupiti i zaklati kurban.Kurban treba i mora biti zdrav i bez mahane“ istakao je.

Kako se dijeljenjem kurbanskog mesa i kurbanske kože ukazuje pažnja prema ljudima u svojoj sredini i briga za njih, kurban ima i svoju humanitarno-socijalnu stranu.

 „Zbog ove situacije u kojoj se nalazimo posljednih mjeseci, naš tradicionalni način podijele kurbana koji je do sada važio kao jedno nepisano pravilo da se kurban dijeli na jednu trećinu da ostaje porodicu, jedna trećina rodbini i prijateljima i jedan trećina siromasima. Ove godine zbog situacije pandemije korona virus  i preventive zaštite i brige o zdravlju  ljudi, preporuka je IZ da se kurban u cijelnsti zadrži za sebe i za svoju porodicu, a ako poslije bude boljeg vremena i ako dozvole mogućnosti  može se naknadno podijeli. Preporuke je da se također kurban donira  nekim ustanovama obrazovnim, humantarnim, socijalnim za potrebe njihovog posla“ rekao je ef. Velić.

Poruka za sve muslimane koje dočekuju Kurban bajram.

„ S obzirom na to da je pandemija koronavirusa, možda bismo mogli i izvuči poruku iz samog događaja i samog kazivanja o kurbanu, a to jeste da Božija naredba ma kako se činio u datom trenutku treba se izvršiti i sprovesti. Kako god je Ibrahim a.s. bio sprema da žrtvuje svoga sina i da se mi muslimani poučeni ovim kazivanjem  moramo pridržavati odredbi i propisa“ zaključio je.

Centralna bajramska svečanost bit će održana u Gazi Husrev-begovoj džamiji gdje će bajramsku hutbu kazivati reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović. Bajram-namaz će se na području Sarajeva klanjati u 06:11 sati.

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN!

Share.

Comments are closed.