BIH

Federalno ministarstvo kulture i sporta -Javni poziv

OBAVJEŠTENJE

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo je Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu za transfere:

Tekst Javnog poziva za svaki od transfera, sa prijavnim obrascem može se preuzeti na web portalu Federalnog ministarstva kulture i sporta: Javni pozivi i konkursi  ili preuzeti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Rok za dostavljanje prijava je 31. 05. 2019. godine.

Prijave je potrebno dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Na koverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv“ i naziv transfera na koji se program/projekt odnosi, kao i broj pozicije, namjene programa/projekta za koji se aplicira.

Povezane objave

Back to top button