Fondacija Starobosanski grad Dubrovnik: Entuzijazam, ljubav i strast prema svojoj zemlji čuvaju njena kulturno-historijska blaga

O projektima i aktivnostima Fondacije Starobosanski grad Dubrovnik u programu Radija Ilijaš razgovarali smo sa prof. dr. Adnanom Busuladžićem – predsjednikom Stručnog savjeta Fondacije, Pericom Mijatovićem – predsjednikom Upravnog odbora i članicom Stručnog savjeta Edinom Kamenicom.

Općina Ilijaš već 20 godina provodi aktivnosti na lokalitetu zaštićenih spomenika kulture Stari grad Dubrovnik i nekropola Kopošići. Za to vrijeme revitalizirana je putna komunikacija, deminiran dio zaštićenog područja, obnovljena nekropola Kopošići, izvršena istraživanja čiji je rezultat bio pronalazak poznatog plašta izloženog u Zemaljskom muzeju u Sarajevu u istoj prostoriji u kojoj je i čuvena Hagada, revitalizirana je istočna kula i južni zid.

U toku su aktivnosti oko revitalizacije južne kule, kojoj je prijetilo totalno uništenje, a za ovaj su projekat potrebna velika sredstva i podrška viših nivoa vlasti.  Ovo je značajan resurs za Kanton Sarajevo, za turističku ponudu, istraživače, naučnu javnost.

Entuzijasti, koji se više od 10 godina bave istraživanjem Srednjovjekovnog grada Dubrovnika i Nekropole stećaka Velikog kneza bosanskog Batića na Kopošićima su se udružili i formirana je Fondacija Starobosanski grad Dubrovnik, a cilj je dalji rad na na istraživanju, afirmaciji, revitalizaciji i promociji ilijaških nacionalnih spomenika, prevenstveno Starobosanskog grada Dubrovnika i kneževske nekropole stećaka Kopošići

Fondacija je registrovano pravno lice, okuplja veliki broj entuzijasta iz Ilijaša i okolnih gradova, broj stručnih kadrova koji su sa nama je impresivan, ali to su prvenstveno entuzijasti, volonteri, ljudi koji su zaljubljenici u historiju i cijelu ovu priču. Počeli smo ambiciozno aktivnosti oko obilježavanja Međunarodnog dana spomenika i spomeničkih cjelina predstavljanjem novih gradova i mjestu Ilijaša dr. Elše Turkušić, zanimljivog predavanja Zlatana Filipovića o upotrebi novih tehnologija. Međunarodni dan spomenika i spomeničkih cjelina obilježen je prošle godine bogatim programom već osmi put na lokalitetu spomenka kulturno-historijske i prirodne baštine Ilijaša i BiH. Organizatori su ICOMOS BiH, Fondacija Starobosanski grad Dubrovnik uz podršku Općine Ilijaš. Ove godine svi smo uključeni u aktivnosti oko obnove južne kule, a bit će i poseban program povodom Međunarodnog dana spomenika i izložba starih gradova u galeriji Collegium artisticum, vlasnik izložbe je vlasnik UNESCO i mi ćemo učestvovati sa postavkom našeg Dubrovnika, naravno po svim standardima, kazao je Mijatović.

Jedan od ciljeva je da se Starobosanski grad Dubrovnik uvrsti u knjigu „Stari gradovi u BiH“.

Dugogodišnja novinarka Oslobođenja Edina Kamenica velika je zaljubljenica u priču u ilijaškom Dubrovniku, priču o ljudima koji su našli zajedničku misiju da sačuvaju i ožive historijsko blago i daju mu vrijednost koju zaslužuje. Prisjetila se prvih priča koje je o našem Dubrovniku objavila još 2014. godine, kada su spomenici bili ugroženi, pobuđivanja interesa javnosti, prvim istraživačkim radovima, uspostavljanju veza i sa prijateljima iz Dubrovnika. No, veli Edina, kako bi misija bila uspješna ljudima je u sadašnjem trenutku potrebno ponuditi nešto konkretno.

To konkretno je put, izgradnja bolje saobraćajnice kojom bi mogao što veći broj ljudi doći do Dubrovnika, jer bez dobrog puta Dubrovnik će samovati a velika je šteta da Dubrovnik samuje. Upravo zbog lošeg puta i iz drugih sigurnosnih razloga na našu manifestaciju prošle godine nije došao Visoki Predstavnik koji je bio zainteresovan kao čovjek i obećao doći sa svojom suprugom. Ali, nije samo važno da dođu zvaničnici, put je važan jer bi se mogao lakše organizovati foto-safari, mogle bi doći porodice sa djecom, mladi koji bi dolazili u edukacioni centar i škole u prirodi. Moramo imati ljubav i strast prema našoj zemlji, prema tom prostranstvu u kojem su i veliki potencijali za poljoprivredu i imamo misiju da dovedemo ljude da sve to vide, kazala je Kamenica.

Profesor Busuladžić naglašava da ovi lokaliteti kriju još mnoga blaga i neiscrpan su izvor za istraživače i naučnike angažovane na ovom lokalitetu.

Kroz rad naučnika i istraživača na ovom projektu želimo približiti javnosti  njegov značaj i potencirati strukture vlasti da nastave sa podrškom u smislu arheoloških istraživanja, konzervacije i revitalizacije nekropole Kopošići i Starog grada Dubrovnika. Na Kopošićima se nalazi stećak jednog od bosanskih velmoža kneza Batića, njegove supruge i najvjerovatnije njegovog oca. Dalja arheološka istraživanja dat će i nova saznanja vezana za nekropolu, jer su i dosadašnja istraživanja dala dobre rezultate, pronađeno je brokatno platno koje se nalazi u Zemaljskom muzeju. Sretna okolnost srednjeg vijeka je da možemo više različitih stvari komparirati, uklapati u veliki mozaik, a to su materijalni ostaci i sačuvani pisani dokumenti. To je izvorna građa koja se uklapa u širu priču i konkretne stvari, od postojanja kneza Mirka, kneza Batića a sad znamo i njihove osteološke ostatke -kosti koje su pronađene, proučene i uspostavljena konekcija. Puno je slojeva i puno otvorenih pitanja, tako da se nadam da će se ova priča nastaviti u pozitivnom smjeru,  kazao je Busuladžić.

Nastojanje je da se ovaj lokalitet učini prepoznatljivom turističkom destinacijom, nadomak je Sarajeva, u blizini je veliki broj stećaka koji čine i privredni potencijal, a dalji planovi Fondacije su spajanje Ilijaša i Bobovca stazom stećaka kako bi izletnici zaista imali šta pogledati.

Prethodni članakNa današnji dan osnovan Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine
Naredni članakOd danas u funkciji sedam novih radara na autoputu A1 u Kantonu Sarajevo