BIHVIJESTI

Godišnjica smrti Fehima ef. Spahe: Živio skromno, ali iza sebe ostavio grandiozna djela

Reisul-ulema Fehim-ef. Spaho, čovjek od nauke i pera i jedan od najistaknutijih kulturnih i javnih radnika bosanskohercegovačkih muslimana svog vremena, preselio je na ahiret na današnji dan, 13. februara 1942. godine u Sarajevu.

Fehim-ef. Spaho rođen je u Sarajevu 4. februara 1877. godine, kao prvi sin Hasan-ef. Spahe, muderisa Gazi Husrev-begovog hanikaha i kasnije nastavnika i upravitelja Šerijatske sudačke škole u Sarajevu.

Prvo je upisao i završio mekteb-ibtidaiju, zatim ruždiju, gimnaziju te šerijatsko-sudačku školu.

Nakon završetka škole stupio je u državnu službu kao vilajetski arhivar – dnevničar. Nakon toga obnašao je mnogo funkcija. Imenovan je u Šerijatski sud u Sarajevu – kancelaristom, službenim tumačem za turski ispit.

Kao kadija bio je dodijeljen Zemaljskoj vladi na rad. Bio je vladin perovođa, podtajnik, tajnik, a potom načelnik Ministarstva vjera u Beogradu. Po vlastitoj želji vraćen je u Sarajevo, gdje je bio viši vladin savjetnik i šef Odsjeka za vjere. Bio je i predsjednik sarajevske oblasti, komesar.

Kratko je bio naib Islamske zajednice, a zatim i predsjednik Vrhovnog šerijatskog suda u Sarajevu.

– Bio je dijete iz poznate sarajevske porodice alima. Najveći dio radnog vijeka je proveo radeći u državnim službama. Bio je kadija, čiji je i otac bio kadija, a brat najznačajnija politička ličnost u tom periodu. Fehim Spaho i njegov brat su shvatili da javni, društveni, opći život ide kroz institucije. Značaj institucija, ustanova, organa, tijela, hijerarhije, razumjeli su to. Njegova parola je bila kur'anska poruka da čovjeku pripada ono što radi. Kada je nastupao za reisul-ulemu poruka mu je bila rad za dobro Islamske zajednice, i na korist najšire zajednice.  Rad je garant na oba svijeta – kazao je o Fehim-ef. Spahi prof. Mustafa Spahić, u emisiji Radija BIR “Tezkiretnama”.

Fehim-ef. Spaho bio je reisul-ulema od 1938. 1942. godine.

– Kad je izabran, nikada niko nije imao toliko protukandidata, niti protukandidate s takvim titulama. Spaho spada u red javnih, kulturnih, vjerskih misionara. Bio je poliglot, prosvjetitelj i klasični alim. Vladao je arapskim turskim, perzijskim, njemačkim, francuskim i engleskim jezikom. Autor je zapaženih analitičkih članaka i studija s temama iz naše povijesti, vrstan i plodan prevodilac – naveo je prof. Spahić.

Reisul-ulema Fehim-ef. Spaho živio je skromno, ali je iza sebe ostavio grandiozna djela.

(Preporod.info)

Povezane objave

Back to top button