VIJESTI

Informacija iz Centrotransa za putnike: Mjesečne karte za mart 2023. godine

Prodaja kupona i dopuna elektronskih kartica za sve kategorije putnika počinje u četvrtak 02.03.2023.godine.

Tim povodom, obavještavamo korisnike pretplatnih karata za kategorije penzionera, slijepih i slabovidnih lica da mjesečne karte iz februara 2023. godine mogu dopuniti zaključno sa 06.03.2023.godine i da su iste obavezni produžiti za mjesec mart do navedenog roka.

Važna informacija za korisnike iz ove kategorije jeste da se izdavanje Centrotrans mjesečnih karata za mart vrši prema važećem tarifnom cjenovniku. Od 07.03.2023. godine stare mjesečne karte i kuponi neće biti validni, te za korištenje javnog gradskog prevoza potrebno je imati validnu elektronsku mjesečnu kartu za mjesec mart.

Studenti su u obavezi izvršiti kupovinu/validaciju svojih mjesečnih karata za mjesec mart po važećem cjenovniku uz priloženu potvrdu o statusu redovnog studenta sa visokoškolske ustanove koju pohađaju. Mjesečne karte za studente su dijelom subvencionirane od Kantona Sarajevo i pod tim uslovima se i kupuju.

Đačke mjesečne karte za učenike I i II razreda srednje škole za ovu kategoriju putnika se validiraju na počeku drugog polugodišta i validne su tokom trajanja drugog polugodišta. Za ovu kategoriju putnika mjesečne karte su u potpunosti subvencionirane od Kantona Sarajevo.

Učenici III i IV razreda srednje škole mogu izvršiti kupovinu/validaciju mjesečnih karata za mart zaključno sa 06.03.2023. godine uz potvrdu iz škole o statusu redovnog učenika. Kupovina/validacija mjesečnih karata za ovu kategoriju putnika je dijelom subvencionirana od Kantona Sarajevo i vrši se po važećem tarifnom cjenovniku.

Mjesečne karte za radnike moraju biti validirane zaključno sa 06.03.2023. godine u skladu sa važećim tarifnim cjenovnikom. Važna informacija za korisnike iz ove kategorije jeste da se od 01.04.2023. godine kupovina/validacija mjesečnih karata vrši prema novom cjenovniku utvrđenim Sporazumom o utvrđivanju cijene koštanja komunalne usluge javnog linijskog prijevoza putnika na području KS.

Putnici iz kategorije nezaposleni kupovinu/validaciju svojih mjesečnih karata vrše zaključno sa 06.03.2023. godine u skladu sa važećim tarifnim cjenovnikom. Mjesečne karte za nezaposlene su validne kod oba prevoznika u Kantonu Sarajevo.

Za plaćanje autobuske karte putem beskontaktne kartice ili E-karte utvrđen je jedinstveni iznos od 5% popusta.

Zamjenu, kupovinu i dopunu mjesečnog kupona putnici mogu izvršiti na sljedećim prodajnim mjestima:

  • Centroprint kiosci (Ilidža, Dobrinja, Nedžarići, Novi Grad, Baščaršija, Ciglane, Vogošća),
  • Autobuska stanica Sarajevo,
  • Autobuska stanica Ilijaš.

Korisnici svih ostalih pretplatnih karata mogu izvršiti dopunu/kupovinu kupona u periodu od 02.03.2023.godine do 06.03.2023.godine, a od 07.03.2023. svi korisnici moraju imati mjesečnu kartu za mart.

 

Povezane objave

Back to top button