VIJESTI

Inspekcija KS pozvala političke subjekte na zakonito plakatiranje tokom predizborne kampanje

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove (KUIP) Kantona Sarajevo podsjeća sve političke partije, koalicije i nezavisne kandidate na obavezu poštivanja propisa kojima je određen postupak i način postavljanja plakata na području Kantona Sarajevo.

Uzevši u obzir dosadašnju praksu, tokom perioda izborne kampanje, i očekivano nepropisno postavljanje plakata, banera, slobodnostojećih konstrukcija i panoa sa predizbornim porukama stranaka i kandidata, iz KUIP-a kažu da se može očekivati dodatno masovno onečišćenje prostora i narušavanje urbanog izgleda grada.

Iz tog razloga pozivaju sve pravne subjekte zadužene za upravljanje i održavanje javnih površina, objekata i instalacija komunalne privrede na području Kantona Sarajevo da poduzmu neophodne mjere na sprečavanju nepropisnog postavljanja plakata i drugih sadržaja, te po potrebi pristupe njihovom hitnom uklanjanju.

Podsjećaju da je postavljanje plakata zabranjeno izvan mjesta određenog za tu svrhu te da se zabrana odnosi na stupove javne rasvjete, stupove kontaktne mreže trolejbusa i tramvaja, stabla, trafo-stanice, nadvožnjake, podvožnjake, pasaže, fasade zgrada, itd.

Kao i prethodnih godina, pomoć u radu komunalnoj inspekciji pružaju komunalni redari kantonalnih javnih komunalnih preduzeća “PARK” i “RAD”, koji će prema usaglašenom dogovoru vršiti neposrednu kontrolu na području svih općina u Kantonu Sarajevo, te evidentirane prekršaje sa zapisnicima i pratećom fotodokumentacijom dostavljati odmah kantonalnoj komunalnoj inspekciji na nadležno postupanje.

Napominju da nadzor nad postupanjem političkih subjekata vrše i nadležne općinske inspekcije (urbanističko-građevinska/komunalna/cestovna), te da očekuju i njihov dodatni angažman u skladu sa zakonskim nadležnostima kako bi nezakonite radnje bile pravovremeno spriječene i sankcionisane.

Upozoravaju da će svi evidentirani prekršaji biti sankcionisani na zakonom predviđeni način, odnosno prvobitnim izdavanjem rješenja o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti, a u slučaju neprovođenja donesenih mjera i prekršajnim sankcijama.

U zavisnosti od vrste prekršaja i materijalnog propisa kojim je isti definisan, propisane kazne kreću se do 6.000 KM za pravne subjekte, do 2.000 KM za odgovorne osobe u pravnom licu, te do 1.500 KM za fizičko lice.

Pored toga, za nepostupanje po rješenju inspektora Zakonom o inspekcijama su predviđene novčane kazne u iznosu do 15.000 KM za pravne subjekte, odnosno do 3.000 KM za odgovornu osobu u pravnom licu, te do 1.500 KM za fizičke subjekt, saopćeno je iz KUIP-a.

Povezane objave

Back to top button