ILIJAŠINTERVJU

Intervju sa načelnikom Općine Ilijaš Akifom Fazlićem

nacelnik2014I   pored teške godine obilježene nestabilnošću vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, u općini Ilijaš ostvarena je većina budžetom zacrtanih planova. Zadovoljstvo tom činjenicom izrazio i je i načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić, gostujući u jutarnjem programu Radio Ilijaša.

Kako ste zadovoljni realizovanim planovima ove godine?

Načelnik Fazlić : Godina je bila jako teška za realizaciju postavljenih ciljeva. Bilo je teško budžetsko stanje na svim državnim nivoima, elementarne nepogode pogađale su građane i lokalne zajednice, ali godina je za Ilijaš bila uspješna. Uspjeli smo usprkos teškoćama glavne ciljeve realizirati, imamo još dva mjeseca gdje će se završiti i preostali projekti tokom kojih ćemo u potpunosti ostvariti budžetski plan. Izvučen je maksimum što se tiče projekata na lokalnom nivou.

Koji su projekti najvažniji u 2014. godini?

Načelnik Fazlić : Možda ćemo se ponavljati, ali treba se prisjetiti nekoliko značajnih projekata-završetak OŠ u Starom Ilijašu i početak nastave 1. septembra. To je sa finansijskog aspekta i drugih aspekata najznačajniji projekat u našoj općini. Teškoća svake prirode u finansiranju bilo je u tom procesu, ali uz intenzivnu saradnju sa Vladom Kantona Sarajevo uspjeli smo sve to privesti kraju i stvoriti preduslove za početak uspješnog rada, škole koja sada rada u punom kapacitetu na zadovoljstvo i roditelja, učenika, kao i nastavnog osoblja. Sljedeći važan projekat je završetak rekonstrukcije regionalne ceste na potezu od Pravoslavne crkve do Starog Ilijaša. Cesta je bila u jako lošem stanju, dovedena je u vrhunski nivo za naše uslove, posebno sa aspekta bezbjednosti saobraćaja, bezbjednosti pješaka, učenika jer su izgrađeni i trotoari sa obje strane. Ova godina je bila specifična po tome što je bilo mnoštvo aktivnosti i ulaganja u poboljšanje putne infrastrukture u svim mjesnim zajednicama. Mi znamo da općina Ilijaš ima 300 kilometara nekategorisanih lokalnih puteva, koji su u lošem stanju. Putna infrastruktura je žila kucavica jednog mjesta, a ove je godine asfaltirano devet kilometara. Uloženo je mnogo novca i urađeni brojni projekti i za izgradnju kanalizacija u nekim mjestima gdje je to godinama bio problem, kao i nekih vodovoda kako bismo obezbijedili gradsku vodu stanovništvu koje se snabdijevalo sa nekih lokalnih vodovoda i koristilo neispravnu vodu. Postignut je osim toga i značajan napredak u oblasti zdravstva, jer su riješeni neki problemi prisutni godinama, kao što je početak rada Hitne pomoći 24 sata, počelo je sa radom Dijabetološko savjetovalište, Centar za mentalno zdravlje.

Kako ocjenjujete ekonomsku situaciju u Ilijašu, šta je Općina učinila za privlačenje potencijalnih investitora?

Načelnik Fazlić: Ja sam i u svom izbornom programu prije dvije godine naglasio da je moje ključno opredjeljenje privreda i da učinimo sve što je moguće za poboljšanje stanja u toj oblasti. Općina Ilijaš postaje već sada definisana kao općina drvne industrije. Prije rata crna metalurgija bila je najzastupljenija grana, zapošljavala je više od 3000 ljudi. Željezara Ilijaš nije uspjela zadržati te kapacitete, tamo danas radi oko 120 ljudi. Očekujemo i da će doći do formiranja novih privrednih društava. Trenutno je više od 1000 radnih mjesta vezano za drvnu industriju. Moram istaći firmu XYLON Podlugovi koja zapošljava već oko 190 radnika, izvozno je orijentirana i stabilno posluje, kao i KALEU koja ima 200 radnika i nastoji se zadržati svojim brendom i kvalitetom dodatno razviti. Teški su uslovi poslovanja, ali i dolazak firme Standard poboljšava stanje. Ta fabrika će donijeti dosta pozitivnog u naš grad, već zapošljava oko 700 radnika. Takve firme su osjetljive na kretanje tržišta, smanjenje tržišnog udjela može dovesti do otpuštanja radnika, a otpuštanje koje se desilo prije mjesec dana nosi negativne konotacije. Međutim, oni imaju razvojne planove, izgradili su velike poslovne hale sa 4000 kvadrata, nadamo se da će stabilizirati proizvodnju i izvoz i prevazići trenutne poteškoće u poslovanju.
Ingerencije Općine su gotovo nikakve kada je u pitanju zapošljavanje. Ono što mi možemo uraditi i radimo je dobra politika poslovnog planiranja, to činimo kroz Industrijsku zonu Luka. Obezbjeđujemo lokacije, nastojimo osigurati da budu atraktivne s aspekta cijene zemljišta, rente. U zadnje dvije godine svjedoci smo da je izgrađeno sedam hala, preko 13 000 m2, koje nisu u funkciji zapošljavanja ali je bitno da se grade ti proizvodni pogoni. Nadamo se da će formiranjem novih vlasti stvaranju ozbiljnijeg ambijenta za poslovanje preduzeća i novo zapošljavanje. Poseban problem je u Ilijašu 1500 NK radnika koji se ne bi mogli zaposliti jer ih poslodavci ne traže i nisu konkurentni i to treba strateški rješavati i osposibiti ih za tražene vještine i znanja.

Kakva je projekcija budžeta za 2015. godinu i budući važni planovi?

Načelnik Fazlić : Razni planovi koje cijenimo da su bitni ne mogu se pokriti samo općinskim budžetom. Moja vizija i plan je da u proljeće sljedeće godine počnemo nadziđivanje i rekonstrukciju objekta Doma zdravlja Ilijaš i zgrade Općine Ilijaš gdje ćemo stvoriti prave uslove za rad. Taj projekat košta oko 1.100 000 KM i nadamo se da će se realizovati u naredne dvije godine i završiti 2016. godine. Jako je bitno za Ilijaš riješiti problem elektrosnabdijevanja općine Ilijaš. Pravo tehničko dugoročno rješenje je izgradnja nove trafostanice 110 koju treba da izvrši Elektropijenos BiH. Po planu Elektroprijenosa do polovine 2015. godine treba projektovati i početi sa izgradnjom te trafostanice i omogućiti puštanje u rad 2016. godine. To je važno ne samo kao razvojni segment nego i za tekuće elektrosnabdijevanje građana. Nastavit ćemo sa uređenjem Industrijske zone. Za 15 dana nadam se da ćemo završiti izgradnju mosta preko rijeke Misoče i asfaltiranje pristupnog puta što će riješiti problem ne samo za Industrijsku zonu nego i za olakšanu putnu komunikaciju za naselja Luka i Bioča. Put Stari Ilijaš-Luka-Bioča-Novi Grad ušao je po kategorizaciji u regionalni put i time se stvaraju uslovi da se put modernizuje i asfaltira od škole u Bioči do Novog Grada i da imamo jednu alternivnu asfaltnu vezu sa Sarejvom. Podsjećam da je od škole u Bioči do tramvajske stanice na Stupu samo osam kilometara. To će prostor Industrijske zone učiniti još atraktivnijim. Od cijena renti koje dobijemo od investitora ulažemo u zonu i njeno uređenje te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, ali raduje da se kupci pojavljuju i da su zainteresirani za gradnju.

Ukratko, za kraj, Vaš komentar rezultata Općih izbora 2014. i ilijaških stranačkih rezultata?

Načelnik Fazlić : Čestitam Općinskoj komisiji na izuzetno obavljenom poslu i svim političkim subjektima koji su se borili da dođu do pozicija. Zadovoljstvo je da je Ilijaš dao dva poslanika za Skupštinu Kantona Sarajevo kojima čestitam. Postoje mogućnost da dobijemo i federalnog zastupnika i to ohrabruje da imamo trend koji nas vodi naprijed. To osim naših sportista, koji su ušli u premijer lige, pokazuju i naši političari, jedno stanje ozbiljnosti koje stvara uslove za optimizam.

Povezane objave

Back to top button