ILIJAŠINTERVJU

Intervju sa šefom OJ DZ Ilijaš prim.dr. Nijazom Štitkovcem

Dom zdravlja Ilijaš pruža primarnu zdravstvenu zaštitu za više od 20 hiljada stanovnika, a raspolaže s 11 timova, što je u optimalnim uslovima rada sasvim dovoljno. Osim primarne, Dom zdravlja Ilijaš pruža i usluge specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite. I pored svih poteškoća, uposlenici svojim trudom i radom nadoknađuju neke od nedostataka. Sa šefom Organizacione jedinice Doma zdravlja Ilijaš prim. dr. Nijazom Štitkovcem govorili smo o uslovima rada, kadru i aktivnostima u 2022. i planovima u novoj godini.

Početak izvještajnog perioda u Domu zdravlja Ilijaš obilježila je pogoršana epidemiološka situacija, pa su punktovi u službi borbe protiv Covida 19 radili u pojačanom kapacitetu. Kako je odmicao mjesec februar, tako se evidentno poboljšavala epidemiološka situacija i smanjivao se broj pacijenata u covid ambulanti Semizovac, drive in Semizovac i vakcinalnom punkta, ali se povećavao broj pacijenata u službi porodične/obiteljske medicine i drugim službama u Centralnom objektu.

„U februaru se epidemiloška situacija znatno popravila, pa je početak mjeseca marta obilježila implementacija Zaključaka Vlade KS od 03.03.2022. godine, a kojim se zbog poboljšane epidemiološke situacije rad Ustanove vraća na normalan režim rada. Formirana je febrilna soba za pregled covid sumnjivih i potvrđenih pacijenata, te nastavljeno PCR i brzo antigeno, a u zadnjem tromjesečju samo antigeno testiranje na punktu uz Centralni objekat“, kazao je Štitkovac.

Vakcinalni punkt je nastavio rad ali u manjem kapacitetu zbog sve manjeg broja prijava za vakcinisanje. Sredinom mjeseca februara, Dom zdravlja Ilijaš dobija nove frižidere za čuvanje vakcina, veliki i portabilni, čime je hladni lanac u organizacionoj jedinici postao puno bezbjedniji. U nabavci frižidera finasijski je učestvovala Općina Ilijaš.

Vraćanjem na normalni režim rada došlo je do rasterećenja kadra i mogućnosti da se ponovo uspostavi rad lokaliteta Mrakovo, koji za početak radi dva dana u sedmici – utorkom i četvrtkom. Također su stvoreni uslovi da lokalitet Podlugovi radi u obje smjene. Lokalitet Srednje i Kamenica rade po ustaljenom režimu, a lokalitet Gajevi je zbog malog broja kartona (oko 60) i nerentabilnosti i dalje zatvoren. O svim ovim novostima, uz saglasnost generalnog direktora obavješteni su građani općine Ilijaš putem lokalnog radija i internet portala.

Početak mjeseca juna obilježila je primjena novog Pravilnika o radnom vremenu Ustanove od 06.06.2022. godine.

„Nije bilo većih problema u implementaciji novog radnog vremena. Prvobitno je bilo predviđeno da Dom zdravlja ne radi nedjeljom, da bi kasnije informacijom Ministra zdravstva rad nedjeljom za OJ DZ Ilijaš bio predviđen na punktu u OJ DZ Centar. Zbog reakcije lokalnih zajednica rad nedjeljom je ponovo vraćen u sve organizacione jedinice, s tim što se u našoj organizacionoj jedinici odvija samo u prvoj smjeni“, istakao je Štitkovac.

Sistematski pregled školske djece Dom zdravlja Ilijaš započeo je 14. novembra 2022. Vakcinacija stanovništva protiv sezonske gripe započela je 07. novembra 2022. godine, a krajem mjeseca novembra i vakcinacija djevojčica šestih razreda HPV vakcinom, što je kasnije prošireno i na starije dobne skupine.

Jedan od čestih problema ove Ustanove je nedosatak kadra, što zbog odlaska u penziju, što zbog specijalizacije trenutnog kadra.

“I dalje imamo nedostatak pulmologa, što nas jako opterećuje, a pacijenti su prinuđeni da odlaze do Vogošće čiji pulmološki dispanzer je također preopterećen, a nekada i u druge domove zdravlja. Spomenuću i specijalističko-konsultativnu djelatnost, za koju nisam nadležan, ali imam potrebu istaći da nemamo dostupnog neurologa u našem domu zdravlja, oftalmologa imamo petkom,  internistu nekoliko dana u sedmici, a dijabetologa jedanom sedmično. Sve ovo je uzrokovano nedostatkom adekvatnog kadra na tržištu, pa prilikom raspisivanja konkursa, uglavnom nemamo prijave potrebnog kadra. Tržište visoko stručnog kadra je kod nas sve siromašnije. Ostalo trenutno funkcioniše na zadovoljavajućem nivou. Vozni park i broj vozača zadovoljavaju naše potrebe, ali nam ne dozvoljavaju raspoređivanje vozača i vozila u lokalitete, za šta imao zahtjeve građana, posebno sa područja Srednjeg”, dodao je Štitkovac.

Saradnja s lokalnom zajednicom u izvještajnom periodu je bila na zadovoljavajućem nivou, kao i uvijek. Kada je riječ o planovima za 2023. godinu, prim.dr. Štitkovac ističe da će nastojati održati postojeći kadar, nadoknaditi nedostajući, održati i koliko god je moguće popravit nivo usluge.

„S obzirom da smo dio sistema Javne ustanove, sve će ovisiti o globalnim kretanjima i neće sve ovisiti samo o nama na loklanom nivou. Ono što je u najavi kada su upitanju materijalna sredstva jeste nabavka patronažnog vozila za područje Srednjeg od strane Općine što je ostalo nerealizovano od prošle godine, a u planu je obnova voznog parka i sa nivoa Ustanove. Sa ostalom opremom i sredstvima za rad za sada smo na nekom zadovoljavajućem nivou. Ono što se poroši ili pokvari, relativo se brzo zanovi“, dodao je Štitkovac.

 

Povezane objave

Back to top button