Izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže u naselju Banovac

U toku su radovi na izgradnji nove i rekonstrukciji postojeće vodovodne i kanalizacione mreže u dijelu obuhvata Regulacionog plana Banovac.

Riječ je o drugoj fazi projekta koji obuhvata dužinu 298 metara fekalne kanalizacione mreže i 299 metara oborinske kanalizacione mreže. Vrijednost projekta je 350.140,68 KM. Finansijska sredstva za ovaj projekat osigurala je Općina Ilijaš kroz drugu fazu Projekta općinskog okolišnog upravljanja (MEG II) i Ministarstvo komunalne privrede Kantona Sarajevo.

Radove je obišao načelnik Općine Ilijaš sa saradnicima iz nadležnih službi i predstavnicima Ministarstvo komunalne privrede Kantona Sarajevo. Izvođač radova je Ted Invest d.o.o. Sarajevo, a nadzor vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Paralelno sa radovima koje izvodi Ted Invest JKP Vodostan Ilijaš vrši rekonstrukciju postojeće oborinske kanalizacione mreže u trupu trotoara profila DN 160, odnosno polaganje nove cijevi profila DN 300 u dužini od 150 metara. Također, vrši se i rekonstrukcija vodovodne mreže profila DN 300 u dužini od 400 metara.

“Cilj rekonstrukcije oborinske kanalizacije je da se riješi odvodnja oborinskih voda jer je postojeći cjevovod oštećen i nedovoljnog profila, zbog čega na tom dijelu, dolazi do nemogućnosti prihvatanja kišnice nakon obilnih padavina i zadržavanja vode na saobraćajnici ispred dvorišta katoličke crkve i dijela ulice ispod gradske tržnice i tržnog centra Bingo. Rekonstrukcijom vodovodne mreže vrši se zamjena i izmještanje starog cjevovoda iz privatnih parcela u javne. Ovom se rekonstrukcijom također povećava profil vodovodne cijevi i usklađuje sa RP Banovac”, kazala je direktorica JKP Vodostan Belma Zukić.

Ranije ove godine završena je prva faza projekta izgradnje dijela feklane i oborinske kanalizacione mreže u dijelu obuhvata RP Banovac. Projekat je obuhvatio dužinu od ispusta Gnionica do regulacionog okna (RO) 15 i 38 Banovac u dužini 347 m i 356 m. Vrijednost projekta bila je 361.862,82 KM.

ilijas.ba

Prethodni članakHodžić:Uz pomoć navijača spremni smo pobijediti Mošćanicu
Naredni članakOdluka da se na BH Radiju 1 obilježava dan žalosti zbog smrti napadača na Kosovu stavljena van snage