ILIJAŠVIJESTI

Javna rasprava na Nacrt Budžeta i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2024. godinu

Općinsko vijeće Ilijaš na 32. redovnoj sjednici, održanoj 21.11.2023. godine, usvojilo je Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2024. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2024. godinu.

U skladu sa zaključcima Općinskog vijeća navedeni dokumenti se stavljaju na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, počev od 22.11.2023. godine do 06.12.2023. godine.

U javnoj raspravi mogu učestvovati građani, javna preduzeća, javne ustanove, mjesne zajednice, budžetski korisnici, političke stranke i ostale asocijacije i udruženja građana.

Nakon provedene javne rasprave primjedbe i prijedloge će se dostaviti Službi za privredu i finansije u pisanoj formi na protokolu Općine Ilijaš ili putem e-maila finansije@ilijas.ba ili putem aplikacije E-citizen, najkasnije do 08.12.2023. godine, do 12:00 sati. Primjedbe i prijedlozi dostavljeni poslije navedenog roka neće biti uzeti u razmatranje.

NacrtOdlukeOIzvrsenjuBudzetaZa2024Godinu

NacrtBudzetaOpcineIlijasZa2024Godinu

https://www.ilijas.ba/PDF/2023/BudzetZaGradjane2024.pdf

Povezane objave

Back to top button