Na augustovskoj sjednici Općinskog vijeća Ilijaš usvojen je Nacrt Regulacionog plana “Junakovac”, Nacrt Odluke RP “Junakovac” i Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana “Junakovac”.

Javni uvid na Nacrt RP “Junakovac”, Nacrt Odluke RP “Junakovac” i Nacrt Odluke o provođenju RP “Junakovac” održat će se u periodu od 1. septembra do 30. septembra 2021. godine u Općini Ilijaš, na II spratu, u kancelariji broj 25.

Javna rasprava planirana je u petak, 1. oktobra 2021. godine, u velikoj sali Općine Ilijaš sa početkom u 14:30 sati.

Primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja svih zainteresovanih subjekata planiranja, MZ-a, potencijalnih investitora, građana, vijećnika OV-a dostavljaju se u općinsku Službu za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, koja organizuje i sprovodi javnu raspravu.

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša je dužna nakon sprovedene javne rasprave podnijeti izvještaj Općinskom vijeću Ilijaš o rezultatima javne rasprave koji sadrže primjedbe, prijedloge, mišljenja kao i da obrazloži razloge zbog kojih pojedine primjedbe, prijedlozi i mišljenja nisu prihvaćeni.

Share.

Comments are closed.