Obavještavaju se svi zainteresovani subjekti planiranja da će  Javni uvid na Nacrt Izmjene  i dopune  Regulacionog plana „Podlugovi I i II“ biti održan do 20. 10. 2020g.

Javna rasprava će se održati 20.10.2020. godine  u velikoj sali Općine Ilijaš III sprat, sa početkom u 14,30 sati. Primjedbe, prijedlozi , sugestije  i mišljenja svih zainterseovanih subjekata planiranja; MZ , potencijalnih investitora i građana dostavljaju se Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Općine Ilijaš.

Share.

Comments are closed.