Na osnovu člana 57. stav (1) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“br:23/17,33/17,30/19,9/20,14/20), direktor Javne ustanove Osnovna škola„StariIlijaš”Ilijaš, objavljuje POZIV ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2021/2022.GODINU I-Upis djece u I razred osnovne škole vršit će se u APRILU, u terminu od 1.4.do30.4.2021.godine.

U izuzetnim opravdanim slučajevima upis djece će se obaviti i u augustu te se pozivaju roditelji/staratelji da djecu prijave za upis u aprilskom roku, a samo izuzetno, uz opravdane razloge mogu se prijaviti u augustu. II-U prvi razred školske 2021/2022.godine će se upisati djeca koja do 1.3.2021.godine imaju navršenih 5 i po godina života.Škola može omogućiti upis i djetetu mlađem od utvrđenestarosne dobi za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, uz pismeni zahtjev roditelja/staratelja djeteta i ako škola, nakon što razmotri preporuke Komisije za upis učenika u prvi razred, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta.Upis djeteta mlađeg od utvrđene starosne dobi može se izvršiti samo ako dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života.III-Školsko područje Javne ustanove Osnovna škola„StariIlijaš”Ilijaš obuhvata sljedeće ulice:Donja Bioča, Donja Misoča, Donja Luka,Donji Malešići, Gornja Bioča, Gornja Misoča, Gornja Luka, Gornji Malešići, Mlini, Ribarići, Stari Ilijaš, Kamenica, Hadžići, Karaula i Vlaškovo.

IV–Za upis djece u prvi razred školske 2021/2022.godine potrebno je da roditelj/staratelj djeteta popuni obrazac“Prijava za upis djeteta u prvi razred 2021/2022.godine”te popunjeni obrazac dostavi na e-mail adresu Škole stariilijas@bih.net.ba ili putem pošte na adresu Bosanski put151,StariIlijaš,71380Ilijaš.V-Dokumentaciju za upis djece u prvi razred osnovne škole roditelji/staratelji dužni su dostaviti po okončanju stanja prirodne i druge nasreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID 19)na adresu Škole.Obavezna dokumentacija za upis djece u prvi razred osnovne škole:·Izvod iz matične knjige rođenih/original ili ovjerena kopija;·Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu I zdravstvenom statususopisompoteškoća;·Cerifikat/uvjerenje da je dijete pohađalo Obavezni predškolski program za djecu u godini pred polazak u školu koju izdaje predškolska ustanova;·CIPSprijava boravka, kao dokaz o pripadnosti školskom području–na uvid. O terminima dostavljanja navedene dokumentacije I testiranja roditelji/staratelji djece će biti blagovremeno obaviješteni putem internet stranice Škole. Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefone:033402300 i 033402400 ili  e-mail stariilijas@bih.net.b

 

Share.

Comments are closed.