ILIJAŠ

JAVNI OGLAS za prikupljanje ponuda za izdavanje pod zakup poslovnih prostora

Na osnovu Odluke o dodjeli i zakupu poslovnih prostora kojima pravo upravljanja ima  JU „Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš“ u vlasništvu Općine Ilijaš  br. 01/1-02-02-2969-15/17 od 28.12. 2017. godine Direktor JU „Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš“ raspisuje

JAVNI OGLAS

za dostavljanje ponuda za zakup poslovnih prostorija

 

   . br Adresa poslovnog prostora Površina u m2 Zona Namjena Početna cijena bez PDV KM/m2
1. Hašima Spahića 23 20 m2 Suteren Kancelarijski  prostor      4 KM/m2

 

Pravo učešća na Javnom oglasu imaju sva pravna i fizička lica  koja blagovremeno podnesu kompletiranu prijavu na javni poziv

.Pismena ponuda na Javni oglas treba da sadrži:

– Čitko naznačen naziv firme ili ime i prezime fizičkog lica, adresu, odnosno sjedište firme i kontakt telefona ponuđača;

–  Dokaz o identitetu podnosioca prijave – kopija lične karte, prijave mjesta prebivališta, aktuelni izvod iz sudskog registra ili rješenje o obavljanju samostalne djelatnosti (ovjerene kopije),

Za ponuđače koji imaju registrovanu djelatnost, uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama.

 

Javni oglas će se objavit na  web-stranici JU KSC i Radio Ilijaš  i oglasnoj ploči Ustanove te

ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Kovertirane prijave sa jasno navedenim elementima ponude, te potrebnim dokazima o identitetu podnosioca prijave, sa čitko naznačenim imenom i prezimenom, nazivom firme, adresom i brojem telefona podnosioca ponude, dostaviti lično ili putem pošte na protokol   JU  „ Kulturno-sportski centar i  Radio Ilijaš“, ul Hašima Spahića 23, sa naznakom “Javni oglas za poslovne prostore”.

Neblagovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

Povezane objave

Back to top button