Investicijska fondacija IMPAKT Sarajevo i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji se realizira uz podršku Vlada Švicarske,  a koji su u periodu 2018.-2020. godine u saradnji sa preko 40 lokalnih zajednica i javnih službi za zapošljavanje  u BiH realizirali YEP  inkubator poslovnih ideja u kojem je podržano osnivanje preko 200 novih poslovnih poduhvata širom BiH, nastavljaju realizaciju aktivnosti koje se odnose na podršku razvoju preduzetništva i očuvanju radnih mjesta preduzetnika i malih preduzeća, a u saradnji sa lokalnim zajednicama, kantonima/županijama i službama za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini.

U okviru realizacije programa u 2021. godini Investicijska fondacija Impakt Sarajevo raspisuje Javni poziv jedinicama lokalne samouprave i kantonima za iskazivanje interesa za učešće u realizaciji programa podrške razvoju preduzetništva „IMPAKT inkubator poslovnih ideja“.

Iskazivanje interesa po predmetnom Javnom pozivu podrazumijeva spremnost jedinice lokalne samouprave i/ili kantona za partnersko sufinansiranje programa podrške te mobilizaciju resursa i dovoljnog broja kandidata – učesnika u Programu.

Javni poziv je otvoren do 15.02.2021. godine a više informacija možete pronaći na: https://impakt.ba/bih/javni-poziv-jedinicama-lokalne-samouprave-i-kantonima-za-iskazivanje-interesa-za-ucesce-u-realizaciji-programa-podrske-razvoju-preduzetnistva-impakt-inkubator-poslovnih-ideja/

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja stojimo Vam na raspolaganju. Kontakt osoba je Amela Gajić, e-mail: amela.gajic@impakt.ba, tel: 033 202 043 i 065 924 905.

 

Share.

Comments are closed.