ILIJAŠ

Javni poziv startup firmama za prijavu na učešće u besplatnom Inovativnom startup business centru

U okviru Inovativnog business startup centra za početnike u biznisu sa područja Kantona Sarajevo, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA objavljuje

JAVNI POZIV

Startup firmama, početnicima u biznisu za prijavu na učešće u besplatnom Inovativnom startup business centru

Inovativni business startup centra uspostavljen s ciljem jačanja ljudskih kapaciteta, znanja i vještina inovativnih poslovnih subjekata na području Kantona Sarajevo, omogućavanjem pristupa širokom spektru usluga namijenjenih razvoju i rastu početnika u biznisu koje su već razvijene u Sarajevskoj regionalnoj razvojnoj agenciji, objedinjavanjem modela poslovnog centra, inkubatora, otvorenog zajedničkog radnog prostora (coworking space) i startup akceleratora.

Podrška odabranim poduzetnicima koji će biti primljeni u Inovativni startup business centar će uključivati:

– Osiguran radni prostor, sa svom potrebnom uredskom infrastrukturom (za 20 subjekata)

– Sala za sastanke, sala za konferencije, seminare i edukacije

– Usluge mentorstva i savjetodavne usluge (Standardizovani mentoring proces za početnike u biznisu, po japanskoj metodologiji, osiguran od strane iskusnih certificiranih mentora) – praćenje, usmjeravanje i korigovanje razvoja preduzeća

– Povezivanje sa različitim partnerima u inostranstvu iz različitih inovativnih sektora i oblasti

– Podrška pronalaženju i korištenju bankarskih i kreditinih izvora finansiranja

– Osposobljavanje i podrška u kreiranju projektnih prijedloga za finansiranje proizvoda/usluga iz fondova EU

– Podrška u promociji i izradi promo materijala

– B2B povezivanje i prisustvo brojnim skupovima, konferencijama, sajmovima u kojima SERDA i njeni partneri učestvuju

– Učešće u ostalim aktivnostima koje provodi SERDA

Trajanje korištenja usluga Inovativnog startup business centra je 12 mjeseci, sa mogućnošću produženja.

 Ko može aplicirati?

Na učešće mogu aplicirati mikro/mala/srednja preduzeća i obrtnici:

· koji imaju većinsko domaće privatno vlasništvo,

· registrovani na području Kantona Sarajevo (općine Centar, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Novi Grad, Novo Sarajevo, Stari Grad, Trnovo, Vogošća)

· koji se nalaze u početnoj fazi poslovanja (do 24 mjeseca starosti na dan objave poziva)

· koji imaju razvijene konkretne poslovne ideje, ali im nedostaju poslovne vještine da bi svoje proizvode/usluge uspješno komercijalizirali

· koji žele povećati svoju profitabilnost

· čija je poslovna ideja u vezi sa obavljanjem proizvodne i uslužne djelatnosti

· čije poslovne ideje nude nova rješenja u odnosu na postojeće stanje

· koje imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa

Na Javni poziv mogu se prijaviti mikro, mala i srednja preduzeća sa područja Kantona Sarajevo, s tim da će prednost prilikom odabira imati inovativne, uspješne, brzorastuće i izvozno orijentirane firme. Pored navedenog, prednost će imati i firme koje vode osobe do 35 godina starosti i žene.

Nisu prihvatljive Startup firme koje imaju registrovanu osnovnu djelatnost u oblasti: trgovine na veliko i malo, namjenske industrije, proizvodnje i prerade duhana, proizvodnje i prerade alkohola i igara na sreću.

Potrebna dokumentacija za prijavu:

· Prijavni obrazac može se preuzeti na web stranicama www.serda.ba ili u prostorijama SERDA-e

· Rješenje o registraciji (ovjerena fotokopija rješenja iz sudskog registra ili aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 3 mjeseca) ili ekvivalent ili potvrda nadležnog organa iz koje se vidi da je aplikant registrovan za obavljanje djelatnosti

· Izjava da je podnosilac prijave izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa (firme koje budu odabrane su dužne dostaviti Uvjerenje da je podnosilac prijave izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa – ne starije od 3 mjeseca)

Komisija zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju od izabranih korisnika.

Sa izabranim korisnicima će se potpisati ugovori o učešću na projektu.

Prijavni obrazac i prateću dokumentaciju dostaviti poštom ili lično na adresu:

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, Kolodvorska 6, Sarajevo 71000

Krajnji rok za podnošenje prijava je: 24. 02.2023. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti Sarajevskoj regionalnoj razvojnoj agenciji SERDA direktno, putem maila serda@serda.ba ili na telefon 033 641 520.

 

Povezane objave

Back to top button