ILIJAŠVIJESTI

Javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Ilijaš

Općina Ilijaš objavljuje Javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Ilijaš

Javni poziv link: https://www.ilijas.ba/PDF/2023/JavnipozivzadostavuprijedlogakandidatazadodjelujavnihpriznanjaOpcineIlijas.pdf

Povezane objave

Back to top button