Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, zaštitu kulturnog  i prirodnog naslijeđa uputila je Javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Ilijaš. Javna priznanja i odlikovanja Općine Ilijaš su: Povelja o proglašenju počasnim građaninom, Plaketa, Nagrada – priznanje i pohvala. Navedena priznanja dodjeljuju se za Dan Općine Ilijaš, radi odavanja priznanja za postignuća i doprinos od posebnog značaja za razvoj i ugled Općine, a naročito za uspjehe u unapređivanju privrede, nauke, kulture, zaštite i unapređenja okoline, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za promociju aktivnosti koje su ka tome usmjerene.

Javna priznanja dodjeljuju se fizičkim osobama i kolektivima sa prebivalištem/sjedištem na području općine Ilijaš. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Ilijaš mogu dati: pravna lica sa sjedištem na području općine Ilijaš i građani sa prebivalištem na području općine Ilijaš.  Rok za dostavljanje prijedloga je 24.12. 2019. godine, a dostavlja se Komisiji za priznanja, adresa Općina Ilijaš, ulica 126. Ilijaške brigade 6.

Javni poziv dostupan je na web stranicama Općine Ilijaš i Radio Ilijaša.

Share.

Comments are closed.