JAVNI POZIV za „IZBOR SPORTISTE GODINE OPĆINE ILIJAŠ“

Raspisuje se Javni poziv za izbor sportiste, sportistkinje, sportiste invalida, sportskog trenera, sportskog radnika, sportskog kolektiva, najperspektivnijeg sportiste, najperspektivnije sportistkinje i dodjelu specijalnih priznanja pojedincima i kolektivima koji su pomogli razvoju sporta na području općine Ilijaš za 2019. godinu.

II

Ovim Javnim pozivom uređuje se način i uslovi za ocjenjivanje i izbor najboljeg sportiste, sportistkinje, sportiste invalida, sportskog trenera, sportskog radnika, sportskog kolektiva, najperspektivnijeg sportiste, najperspektivnije sportistkinje općine Ilijaš, kao i druga pitanja u vezi sa izborom.

Priznanja sportiste godine dodjeljuju se u sljedećim kategorijama:

  • sportista općine Ilijaš,
  • sportistkinja općine Ilijaš,
  • najperspektivniji sportista općine Ilijaš,
  • najperspektivnija sportistkinja općine Ilijaš,
  • sportista invalid općine Ilijaš,
  • sportski kolektiv općine Ilijaš,
  • sportski radnik općine Ilijaš
  • sportski trener i
  • specijalna priznanja pojedincima i kolektivima koji su pomogli razvoju sporta na području općine Ilijaš

Za priznanje najuperspektivniji sportista i sportistkinja mogu biti kandidovani sportisti starosne dobi do 16 godina.

Priznanje za najuspješnijeg trenera dodjeljuje se na osnovu plasmana i rezultata sportista i ekipa koje je trenirao u kontinuitetu najmanje 12 mjeseci.

III

Izbor najuspješnijih, vrši Ocjenjivački žiri za Izbor sportiste Općine Ilijaš za 2019. godinu koji će imenovati općinski načelnik.

IV

Izbor sportiste godine je javan i vrši se na osnovu pisanih prijedloga i obrazloženja organizacija, klubova i udruženja iz oblasti sporta, a koji egzistiraju na području općine Ilijaš.

Za izbor sportiste godine općine Ilijaš može se kandidovati sportista koji je učestvovao na takmičenjima koja su organizovana u okviru općinskog takmičenja, kantonalnog prvenstva, državnog prvenstva ili državnog kupa, evropskim ili svjetskim takmičenjima, te olimpijskim igrama čiji je rezultat vrednovan.

Za izbor sportiste mogu se kandidovati i sportisti koji nisu osvojili visoki plasman ili lični rezultat ali su svojim doprinosom u takmičenju omogučili učešće ekipa za koju nastupaju ili državne selekcije na evropskim ili svjetskim takmičenjima, odnosno koji su u sportskim takmičenjima dostojno predstvaljali matični klub ili državnu selekciju ili učinili djelo kojim se podiže i učvršćuje međunarodni ugled države, općine, kantona i sporta.

V

Za najsupješnije sportiste iz člana II  mogu biti birani sportisti koji su rođeni na teritoriji općine Ilijaš ili imaju mjesto stalnog boravka na teritoriji općine Ilijaš, a takmiče se u klubovima na teritoriji Federacije BiH ili u inostranstvu.

Za najuspješniji sportski kolektiv može biti biran sportski kolektiv koji je registrovan i ima sjedište na području općine Ilijaš.

VI

Ocjenjivački žiri za izbor sportiste godine Općine Ilijaš za 2019. godinu, razmatraće samo prijedloge, odnosno kandidate čiji su rezultati potvrđeni od zvaničnih matičnih sportskih saveza.  

Kod izbora najuspješnijih na općini Ilijaš u obzir se uzimaju masovnost, pojedinačni uspjesi, kao i pojedinačni uspjesi različitih takmičarskih kategorija unutar jednog kluba, kao i kontinuitet u postizanju vrhunskih sportskih rezultata.

VII

Odluka o izboru »Sportista godine općine Ilijaš« saopćit će se javno na svečanosti koja će se organizovati u povodu Dana općine Ilijaš i Dana nezavisnosti BiH.

VIII

Prijave na Javni poziv podnose se u zatvorenoj koverti sa naznakom »NE OTVARAJ« – PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA IZBOR SPORTISTE OPĆINE ILIJAŠ ZA 2019. GODINU, na protokol Općine Ilijaš lično ili putem pošte na adresu: Općina Ilijaš, Služba za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica, ulica 126.ilijaške brigade 6, 71380 Ilijaš, sa naznakom podataka o podnosiocu prijave (naziv, adresa, telefon i dr.).

IX

Javni poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Rok za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu teče od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranici Općine Ilijaš (www.ilijas.ba), odnosno zaključno sa srijedom, 12.02.2020. godine do 16:00 sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prethodni članakOdbojkaška utakmica u nedjelju
Naredni članakZavršena radionica „Upoznajmo KSC i Radio Ilijaš“