Ministarstvo za boračka pitanja KS: Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupovinu stanova

Javni  poziv za prikupljanje ponuda za kupovinu stanova koje Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo dodjeljuje u vlasništvo ili na korištenje pripadnicima braniteljskih kategorija koji na iste imaju pravo shodno važećim propisima.

Na osnovu tačke 2. Odluke o pokretanju procedure kupovine stanova za dodjelu u vlasništvo ili
dodjelu na korištenje pripadnicima boračkih kategorija koji na istu imaju pravo shodno važećim
propisima broj: 06-11-35389/21 od 29.09.2021. godine, a u skladu sa članom 4. Zakona o
izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“,
broj 5/21), članom 4. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, br.
102/13, 09/14, 13/14, 08/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19), članom 10. stav 1.
tačka e) Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 39/14), Pravilnikom za
dodjelu stana u vlasništvo ili dodjelu stana na korištenje („Službene novine Kantona Sarajevo,
broj 9/17 i 28/20).

https://mbp.ks.gov.ba/sites/mbp.ks.gov.ba/files/javni_poziv_za_kupovinu_stanova_1.pdf

Prethodni članakCentrotrans:Informacija za putnike
Naredni članakSvečano otvoren granični prijelaz Svilaj