Iz Osnovne škole „Hašim Spahić“ dobili smo obavještenje o augustovskom upisnom roku za prvačiće, koje objavljujemo u cjelosti:

I – Upis djece u I razred osnovne škole vršit će se u AUGUSTU, u terminu od 13.08. do 25.08.2020.godine. 

IIU prvi razred školske 2020/2021. godine će se upisati  djeca koja do 01.03.2020. godine imaju navršenih 5 i po godina života.

Škola može omogućiti upis i djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, uz pismeni zahtjev roditelja/staratelja djeteta i ako škola, nakon što razmotri preporuke Komisije za upis učenika u prvi razred, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta.

Upis djeteta mlađeg od utvrđene starosne dobi može se izvršiti samo ako dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života.

III – Školsko područje Javne ustanove Osnovne škole „Hašim Spahić“ Ilijaš  obuhvata sljedeća mjesta: Ilijaš Grad, Kadarići, Karašnica, Mrakovo (dio), Popovići i Salkanov Han.

U skladu sa članom 54. stav 6. Zakona o osnovnom odgoju  i obrazovanju, po zahtjevu roditelja, Škola  može upisati  i učenike  koji ne pripadaju  navedenom  školskom području u skladu sa raspoloživim prostornim i kadrovskim kapacitetimauz obavezu poštivanja Pedagoških standarda i normativa za osnovnu školu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 30/18).

IV – Za upis djece u prvi razred školske 2020/2021. godine potrebno je da roditelj/staratelj djeteta dođe u školu u sekretarijat i popuni obrazac “Prijava za upis djeteta u prvi razred školske 2020/2021. godine” te popunjeni obrazac i obaveznu dokumentaciju za upis djece u prvi razred preda sekretaru škole.

Obavezna dokumentacija za upis djece u prvi razred osnovne škole:

·         Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);
·         Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća;
·         Cerifikat/uvjerenje da  je dijete pohađalo Obavezni  predškolski program  za djecu  u godini  pred polazak u školu koju izdaje  predškolska ustanova;
·         CIPS prijava boravka, kao dokaz o pripadnosti školskom području – na uvid.
 O terminima testiranja roditelji/staratelji djece će biti blagovremeno obaviješteni telefonskim putem ili putem maila.
 Prilikom dolaska u školu i dostave dokumentacije, roditelji/staratelji su dužni da poštuju epidemiološke mjere zaštite.
 Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefon: 033/400-458 ili e-mail oskolahs@yahoo.com.

Share.

Comments are closed.