KULTURA

Knjiga sedmice: “Monografija 126. brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine”

Monografija o ilijaškoj 126. brdskoj brigadi Armije Republike Bosne i Hercegovine primjer je odgovorno pisanog djela i sa znanstvenog i sa etičkog stajališta, ali sa onog ideološkog i političkog, koje često u djelima ovakvog tipa izostaje omogućujući klišeiziranom jeziku patriotskih parola i herojskom diskursu da krvavu historiju pretvore u ideološki i politički instrument vladajućih elita.

Ključni cilj ovakvih djela jeste učvrstiti vladajuće norme kolektivnog/etničkog identiteta i pribaviti im argument, odnosno vrijednost za izgradnju simboličkog imaginarija.

Barić i koautori djela svoju monografiju pišu iz više perspektiva koje skladno i plodotvorno kombiniraju i tragaju za argumentima koji ih opravdavaju i potvrđuju njihovu osnovnu hipotezu i polazne teze. Prva perspektiva koja obilježava ovu monografiju je činjenica da su njeni autori bili stalni članovi komandne brigade, a onda i djelovanje jedinica u njenom sastavu. Druga bitna perspektiva pripada istraživačima, vojnim historiografima, koji se ne oslanjaju samo na vlastiti uvid u dokumente i lična sjećanja, već i na dokumente drugih pripadnika jedinice, dnevnike oficirskog kadra prije svega, a onda i sjećanja saboraca.

Te dvije perspektive nadograđuju se trećom, čisto istraživačkom, jer autori događaje kojima su bili neposredni okularni svjedoci, ili su pak posredno, s distance svjedočili njima, precizno rekonstruiraju na osnovu istraživanja drugih autora koje citiraju u svojoj monografiji.

Autori knjige su: Iljko Barić, Džafer Herić i Bego Durić.

Knjigu  “Monografija 126. brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine” potražite na policama Gradske biblioteke Ilijaš.

Povezane objave

Back to top button