Knjiga sedmice: “Sjeme smrti” autora Dževada Karahasana

Prva knjiga višesveščanog romana o Omaru Hajjamu, velikom perzijskom matematičaru, astronomu i pjesniku iz 12.st. Roman daje u pozadini preciznu sliku dramatične epohe u kojoj Hajjam živi – raspad arapskog carstva, pojava križara i Zapada na historijskoj pozornici, susreti velikih kultura, pojava stepskih naroda koji unose “svježu krv” u islamska društva, u kojima se pojavljuju uglavnom kao osvajači, da bi se relativno brzo kultivirali i utopili u kulturi koju su “pokorili”.

U prednjem planu romanesknog sižea stoji lik Omara Hajjama, okružen nizom znamenitih povijesnih likova iz njegove epohe. Kao što te povijesne osobe omogućuju da roman tematizira sve ono što se u epohi o kojoj se govori začelo (terorizam, fundametalizam, pokušaji da se u formi države ostvare komunističke ideje) da bi nas i danas pratilo kao kulturna i politička stvarnost doba u kojem živimo, fikcionalni likovi daju uvid u intimni život junaka.

Hajjam strahovito mnogo zna i stalno dalje uči, ali ga upravo njegovo ogromno znanje prisiljava da uvidi kako čovjek ne može steći pouzdano znanje; nasuprot njemu stoje njegovi suvremenici, koji, valjda zato što žive u vremenima velikih potresa i rušenja, konstruiraju sebi u duhu jednu čvrstu točku – svoju fundamentalističku vjeru u nešto, iz koje onda crpu iluziju sigurnosti u vremenu opće nesigurnosti.

O piscu: Dževad Karahasan je u rodnom gradu završio osnovno i gimnazijsko školovanje. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, studij komparativne književnosti i teatrologije, a u Zagrebu, na Filozofskom fakultetu, branio je doktorski rad. Dugi niz godina učestvovao je u uređivanju sarajevske revijeza kulturna pitanje “Odjek”.

Rat u BiH 1992. godine zatekao ga je na mjestu profesora, kasnije dekana Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu. Redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta Sarajevo, gostujući profesor na univerzitetima u Salzburgu, Innsbrucku, Berlinu (Humboldt-Universitaet) i Baselu, stipendist DAAD Berlin, pisar (Stadtschreiber) grada Graza, fellow na Wissenschaftskolleg zu Berlin, lektor za bosanski, hrvatski i srpski jezik na Slavistici Georg-August Univerziteta. Piše drame, romane, pripovjetke, eseje.
Sudionik mnogih jugoslavenskih i međunarodnih simpozija, između ostalih:
“Postmoderna i umjetnost” (Sarajevo, 1988.), “Utopija slobode” u okviru Beregenzer Festspiele 1995., a svojim je prilozima otvorio međunarodne simpozije teatrologa
“Teatarska predstava i jezik kritike” (Novi Sad, 1982.) i “Eksperiment u teatru”
(Sarajevo, 1984.), te međunarodni simpozij “Apsolutno dalje: Estetika i moral” (Graz,
1995.).

Objavio preko stotinu stručnih radova u časopisima, zbornicima i knjigama o
raznim autorima i teorijskim problemima drame, teatra i prozne književnosti.
Knjige su mu prevedene na petnaest jezika.
Od 2008. domaći član, a od 2012. godine dopisni član Akademije nauka i umjetnosti
Bosne i Hercegovine. Član je Njemačke akademije za jezik i umjetnost.

“Sjeme smrti” potražite na policama Gradske biblioteke Ilijaš!

Prethodni članakMerhamet organizirao iftar za postače u Srednjem
Naredni članakPotpisan Sporazum o sufinansiranju projekta “Opremanje reciklažnog dvorišta u Ilijašu” u iznosu 150 hiljada KM