Tajna džema od malina je zbirka priča bosanskohercegovačkog autora Karima Zaimovića objavljena posthumno 1997. godine. Autor je priče pisao posebno za emisije Josif i njegova braća koje je pripremao i vodio za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini tokom 1993. i 1994. godine, a koje su emitirane na radiju ZID. Posljednju priču nikada nije završio jer je prekinuta granatom u toku opsade grada Sarajeva i kao takva je uvrštena u zbirku. U neimenovanoj priči je autor predvidio svoju smrt.

Tajnu džema od malina karakteriziraju kao postmodernističku hibridizaciju naracije koja označava obnovu realističkih narativnih strategija i profiliranje priče kao etičkog dokumenta ratnog užasa. Karim Zaimović bio je jedan od najvećih književnih talenata na ovim prostorima u 20. stoljeću. Njegova tragična smrt spriječila je puni razvoj i ostvarenje jednog enormnog literarnog dara. Ipak, i sama Tajna džema od malina osigurala je Zaimoviću značajno mjesto u svakoj povijesti bosanskohercegovačke književnosti.

O piscu:

Odrastao u umjetničkoj obitelji i u urbanoj sarajevskoj atmosferi jednog razdoblja u kojem je svakodnevnica bila već posve zapadnjačka, a još se nije moglo ni naslutiti u kakvom će krvoproliću završiti, Karim Zaimović se kao dječak intenzivno predao svijetu slikarstva, stripa, filma i književnosti. Ali ne kao puki konzument, već kao tumač i suptilni razumijevalac. Sa 14 godina objavljuje članke i eseje o stripu i filmu u svim relevantnim časopisima i listovima ondašnje Jugoslavije. Rat je proveo u Sarajevu. Bio je jedan od osnivača i urednika magazina Dani, urednik časopisa Fantom slobode, a svoje priče objavljivao je i na radiju Zid. Umro je 1. augusta 1995. godine.

Share.

Comments are closed.