BIHKULTURA

Komisija proglasila četiri nova nacionalna spomenika BiH

Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH donijela je odluku o proglašenju četiri nova nacionalna spomenika BiH: Mandinu gradinu i nekropolu sa stećcima u Tomislavgradu, Nekropolu sa stećcima i groblje s nišanima u Grivićima u Hadžićima, Graditeljsku cjelinu Srpske pravoslavne crkve Vaznesenja Hristovog u Stocu i Zbirku filmskog materijala Javnog preduzeća Filmski centar u Sarajevu.

Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika na jučer održanoj sjednici predsjedavajući Komisije Faruk Kapidžić i članovi Anđelina Ošap Gaćanović i Zoran Mikulić donijeli su odluke o proglašenju sljedećih dobara nacionalnim spomenicima BiH:

Arheološko područje – Mandina gradina i nekropola sa stećcima, Općina Tomislavgrad,

Historijsko područje – Nekropole sa stećcima i groblje s nišanima u Grivićima, Općina Hadžići,

Graditeljska cjelina Srpske pravoslavne crkve Vaznesenja Hristovog u Stocu,

Pokretno dobro – Zbirka filmskog materijala Javnog preduzeća Filmski centar u Sarajevu.

Članovi Komisije usvojili su izmjene i dopune ranije donesenih odluka za sljedeće nacionalne spomenike: Baščaršijska (Havadže Duraka) džamija u Sarajevu, Latinska ćuprija (Principov most) u Sarajevu, Pravoslavna crkva Uspenja presvete Bogorodice na Palama sa pokretnom imovinom, „Gospođicina kuća” u ulici H. Kreševljakovića broj 1 u Sarajevu i Stambena zgrada u ulici Franjevačka broj 2 (zgrada Mehmedbega Fadilpašića) u Sarajevu. Izmjene i dopune navedenih odluka odnose se na kategorizaciju i redefiniranje mjera zaštite u skladu sa trenutnim stanjem ovih dobara.

Pored toga, na sjednici je donesen zaključak da se zgrada Prve pošte u Brčkom uvrsti na Listu ugroženih spomenika BiH, obzirom da se nalazi u veoma lošem konstruktivnom stanju. Oštećenja su evidentirana na krovu što je za posljedicu imalo i štetan uticaj atmosferilija na konstruktivnu stabilnost objekta. Lista ugroženih spomenika predstavlja listu prioriteta koje utvrđuje Komisija, s ciljem usmjeravanja pažnje svih nadležnih institucija kao i mogućih donatora i investitora, na one slučajeve gdje nacionalnim spomenicima prijeti nestanak. Ta lista je na raspolaganju entitetskim vladama i Vladi Brčko Distrikta, kao instrument kojim mogu osigurati provedbu svojih obveza na sistematičan način. Trenutno se na Listi ugroženih spomenika nalazi 86 dobara iz BiH. Ugroženi spomenici (kons.gov.ba)

Izvor: BHRT

Povezane objave

Back to top button